Inzicht in Huisartsentekort in 28 regio's

Capaciteitsmonitor voor huisartsen nu in meer regio's

publicatie 31 maart 2021

Nieuwe onderzoeken geven inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

Nivel en Prismant voerden in opdracht van Robuust, Transvorm en SSFH een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Het onderzoek is vertaald naar factsheets per regio. Eerst waren de gegevens van de regio's Noord- en Midden- LimburgZuid-Limburg en Zuid-West Gelderland beschikbaar. Inmiddels zijn de gegevens van alle regio's beschikbaar. 

Resultaten

De meest opvallende resultaten van de eerste regio’s zijn:

  • Minimaal 1 op de 4 praktijken kon de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt. Het voorzieningenniveau staat daarmee (enigszins) onder druk.
  • De huidige ervaren werkdruk onder, met name huisartsen en doktersassistenten, is hoog.
  • Er worden grote tekorten verwacht in de ondersteunende beroepen, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners.
  • Het tekort aan huisartsen verschilt erg per regio.
  • Door de huisartsenpraktijken worden zelf oplossingen bedacht om het arbeidsmarktprobleem in de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Er zijn wel grote verschillen tussen oplossingen en de mate waarin deze worden gerealiseerd.
  • Optimaliseren van de personeels-functie mix, taakherschikking en in kaart brengen van de kwaliteiten van het huidige personeel zijn oplossingen die veel worden ingezet.

Hoe nu verder?

Het onderzoek dat heeft geleid tot de factsheets, is gebaseerd op een enquête onder huisartsen, uitgevoerd door het NIVEL. De respons op de enquête was rond de 25%.

  • In oktober 2019 werd door het NIVEL wederom een enquête uitgezet waarin ook verdiepende vragen zijn opgenomen over oorzaak en oplossing(en) voor het capaciteitsprobleem. Wanneer alle aangeschreven praktijken meedoen aan deze enquête kunnen betere analyses maken en dus ook beter werken aan maatwerk oplossingen in de regio.

  • Het probleem van de arbeidscapaciteit in de huisartsenzorg vraagt een brede benadering. Immers, met samenhangende initiatieven zouden we de knelpunten kunnen verminderen of oplossen.
  • De factsheets zijn daarbij een hulpmiddel, maar bieden geen oplossing. zijn bedoeld om de discussie in de regio rondom de arbeidsmarkt huisartsenzorg op gang te brengen. Ze zijn een startpunt en geen eindpunt. Daarom heeft Robuust de samenwerking gezocht met de REGIOPLUS organisaties, de regionale werkgeversorganisaties in de zorg. Samen gaan we in gesprek met huisartsenorganisaties, zorggroepen, onderwijspartijen en verzekeraars over de regionale capaciteit en de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg.  
  • Er is een scala aan oplossingsrichtingen denkbaar: maatregelen op HRM gebied (strategisch personeelsbeleid), op het gebied van opleiden en stageverlening en op het gebied van organisatie (samenwerken tussen organisaties).

Benieuwd naar de gegevens van jouw regio? Zie hiernaast de link in het groene blok.

Robuust begeleidt tal van samenwerkingen in de regio. Voor meer informatie, neem contact op met Rienk Overdiep. Of gebruik onze algemene contactgegevens info@rosrobuust.nl  T 085 401 81 85.