Datamanagement: ken je regio en populatie

Robuust begeleidt samenwerkende organisaties die uitgaan van de vragen en behoeften van een populatie en daar proactief op inspelen. Door de behoeften van de gekozen groep mensen centraal te stellen in plaats van het ondersteuningsaanbod, verwachten we dat Triple Aim-doelstellingen eerder worden bereikt.

We analyseren diverse regio’s, van wijk tot gemeente tot regionaal, om uiteenlopende vraagstukken rondom gezondheid van samenwerkende organisaties te beantwoorden. We maken de patient journey inzichtelijk en leren niet alleen van het heden, maar ook van het verleden.

Bekijk het overzicht door naar beneden te scrollen

1.png

Regioanalyse Triple Aim
 • Populatie- en zorgkostenanalyse:
  • Regio Weert
  • Ouderen gemeente Roermond
  • GGZ regio Sittard
 • Wijkscan en zorgkostenanalyse vijf gezondheidscentra samen met Mura Zorgadvies
 • Posterpresentatie Robuustaanpak Integrated Care Congres
 • Ontwikkeling integrale regioanalyse samen met CZ, UM/RIVM

2.png

Patient journey

3.png

Bewonersonderzoek

4.png

Leergeschiedenis
 • Proeftuin Ruwaard
 • Programma Samendraads
 • Programma Samen Gezond Regio Roermond (voorbereiding)
 • Presentatie Integrated Care Congres

 

 

 

4.png

Digitale reis

Robuust is ook in 2018 aangesloten bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van de Avans Hogeschool. Kennismanager Riky de Veth:

“Aan het begin van de samenwerking stapte Robuust in een compleet nieuwe wereld. Toch voelde het heel vertrouwd, omdat we beide hetzelfde nastreven. Namelijk de wens om te leren en kennis te delen. Want zo ontstaat nieuwe kennis, waarmee we de gezondheidszorg verder helpen.” 

Robuusters betrokken bij datamanagement:
Riky de Veth
Kennismanager
Yvonne Jansen
Programmamanager
Franca van Rosmalen
Kennismanager
Roland Reisch
Kennismanager