Inspiratie, energie en ruimte voor verandering in regionale samenwerking

Wil je impact genereren binnen zorg en welzijn, dan betekent dat zowel multidisciplinair als domeinoverstijgend samen werk verzetten. Elkaar leren kennen, samen bouwen aan vertrouwen, aan de slag gaan, af en toe pijn lijden en successen vieren. Niet alleen binnen een netwerk of samenwerkingsverband, maar ook binnen de eigen organisaties. Dat geldt ook voor Robuust.

Met trots kijk ik terug op een jaar waarin ik wederom de energie en motivatie zag groeien om écht een verandering in gang te zetten. De weg ernaartoe is een gezamenlijke zoektocht, waarin onze toegevoegde waarde in de regio steeds meer wordt gezien en gevoeld. Als procesbegeleider, motivators en verbinders.

Lees verder door naar beneden te scrollen

De kracht van verscheidenheid

2018 was het jaar van inspirerende ontwikkelingen en uitdagende kansen. Op talloze manieren. Neem de Limburgse regio’s Weert en Roermond. Twee geografisch aan elkaar verbonden gebieden waar gelijktijdig initiatieven zijn gestart voor effectieve regionale samenwerking. Beide met een vergelijkbare populatie, zo blijkt uit de data-analyse. Beide begeleid door een programmateam van Robuust. De aanpak kan echter niet meer van elkaar verschillen. Waar het ene netwerk het actieleren centraal zet en daarnaast een gedegen bestuurlijk proces laat lopen, vertraagt het andere bewust het bestuurlijk proces om in een later stadium voortvarend stappen te kunnen zetten. En als ik alvast voorzichtig mijn toekomstbril voor 2019 op zet, verwacht ik dat ze komend jaar op hetzelfde moment op een vergelijkbaar punt zullen uitkomen. Maar wel na een door alle betrokkenen doorleefd eigen proces, passend bij het regionale karakter van de samenwerking.

Het olievlek-effect

Een blauwdruk voor het veranderen van de gezondheidszorg bestaat niet. Iedere samenwerking is uniek, elke regio anders. Succesvolle initiatieven geven energie en inspiratie, maar zijn geen garantie voor succes in de toekomst. Het biedt handvatten en aanknopingspunten om ook op een andere plek in beweging te komen. Zo wordt verbreding in gang gezet. In diverse regio’s zijn we in gesprek, zodat zij met de leerervaringen van Proeftuin Ruwaard aan de slag kunnen gaan. Op een eigen manier, in een eigen tempo, met een eigen karakter. Want het bruist in de Ruwaard en dat blijft niet ongezien. De uitbreiding naar meerdere wijken in Oss is ingezet en daar zal het hoogstwaarschijnlijk niet bij blijven. Een ontwikkeling waar alle deelnemers en wij als procesbegeleiders  zeer trots op mogen zijn.

presentation.png

Kennis en ervaringen delen om van elkaar te leren. Daarom gaven we in 2018 - naast bijeenkomsten vanuit gezondheidsprogramma's - meer dan vijftien workshops, presentaties en inspiratiesessies door het hele land. Bijvoorbeeld:

Creëren van ruimte

En met die ontwikkelingen in ons achterhoofd en ervaringen op zak, verschoven we dit jaar ook de focus in onze dienstverlening. Waar we in voorgaande jaren het programmatisch creëren zagen als hét middel om regionale verandervraagstukken te begeleiden, richten we ons nu breder op het creëren van ruimte voor samenwerking tussen partijen in allerlei soorten samenwerkingsverbanden. En dat wordt ook gezien door de buitenwereld. In 2019 zetten we die ontwikkeling voort door het volgen van een opleidingstraject gericht op (het creëren van ruimte voor) veranderprocessen in groepen. Waarbij we onze nieuwe kennis en ervaringen zullen inzetten en delen.

Ook zetten we stappen om processen nog beter te stroomlijnen. En we verstevigden de positie van datamanagement in onze organisatie. Om op die manier de verbinding te leggen tussen data, data duiding, evaluatie en monitoring in de regionale samenwerkingen. 

Persoonlijke impact

Soms zijn er zaken die alle mensen in een organisatie persoonlijk raken en daarmee een enorme impact hebben. Op 4 december 2018 overleed onze geliefde collega en adjunct-directeur Vera Op den Drink. Vol verdriet en verslagenheid hebben we afscheid van haar genomen.

In memoriam
Vera Op den Drink


Vera combineerde persoonlijke gedrevenheid met visie, ambitie en resultaatgerichtheid. Ook gedurende de periode waarin ze ziek was, bleef ze zich vol overgave inzetten om collega’s te ondersteunen op gebieden waarvan zij dacht dat het nodig was.

Vera wilde vroeger dokter worden, patiënten helpen, maar bleek beter in alfavakken en koos Gezondheidswetenschappen uit als studie. Daarna ging ze onder andere werken bij de NZa. Sinds oktober 2013 werkte ze bij Robuust, omdat ze daarmee concreet kon werken aan gezondheid en leefbaarheid. Ze wilde er echt middenin zitten, een steentje bijdragen. Dat vond ze het leukste aan haar werk.

Als programmamanager in Zuid-Limburg stond ze aan de wieg van de succesvolle samenwerking waarvan de regio nog steeds de resultaten ziet in projecten die geïnitieerd zijn bij MijnZorg en Anders Beter. Als adjunct-directeur drukte ze haar stempel door haar persoonlijke aanpak, rustige uitstraling en doortastendheid. Robuust is door haar inzet beter geworden. Maar we zullen haar vooral missen omdat ze zo’n fijn, integer en humorvol mens was. Door Vera ging je fluitend naar je werk en ging je vrolijk weer naar huis. Wij zullen het nu zonder Vera moeten doen en het gemis zal lange tijd merkbaar zijn. We wensen vooral Sander, Vienne, haar familie, schoonfamilie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Directie en medewerkers Robuust