Menu

Patient Journey als instrument voor samenwerking

KWALON Najaarsconferentie 2019

Startdatum:
9 december 2019
Starttijd:
12:30
Eindtijd:
18:00
Type:
Open inschrijving
Inschrijven KWALON Najaarsconferentie 2019

Robuusters Riky de Veth en Yvonne Jansen verzorgen tijdens de KWALON Najaarsconferentie 2019 een sessie over de Patient Journey als instrument voor samenwerking. Hieronder vindt u daarover meer informatie.
Wilt u de sessie bijwonen? U kunt zich nog inschrijven voor de Najaarsconferentie van KWALON via hun website.

Het Nederlandse zorgsysteem is wereldwijd een van de beste. Echter is het ook een van de duurste. De ontwikkeling van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, ingezet door VWS, kan gezien worden als een manier om zorg populatiegericht, duurzaam, tegen lagere kosten en zonder verlies van kwaliteit in samenwerking te organiseren.

De Patient Journey, die haar oorsprong kent in het bedrijfsleven, doet steeds meer haar intrede in de Nederlandse Gezondheidszorg. Het is een methodiek die op een eenvoudige en persoonsgerichte manier de belevingen en emoties van patiënten in hun zorgproces inzichtelijk maakt, en laat zien waar zich verbetermogelijkheden voordoen. Het kent grofweg de volgende opbouw:

1. in kaart brengen van het huidige zorgproces op basis van ervaringen en reis door het zorgsysteem;

2. formuleren van het gewenste zorgproces op basis van behoeften, wensen en ervaren knelpunten;

3. definiëren van verbetermogelijkheden om het zorgproces te optimaliseren voor een grotere populatie.

Robuust ondersteunt regionale samenwerkingen in zorg en welzijn in Zuid-Nederland, die gezamenlijk het zorgsysteem duurzaam willen veranderen en willen doorbreken. De Patient Journey is een van de instrumenten die Robuust hierbij inzet. Aan de hand van verschillende voorbeelden reflecteren we als adviseurs op hoe deze methodiek zich door de tijd heeft geëvolueerd tot een instrument. Een instrument dat steeds meer onderwerpen inzichtelijk, bespreekbaar en concreet maakt die relevant zijn voor samenwerkingsvraagstukken in de gezondheidszorg. Zo leren onze praktijkervaringen ons dat “interpretatie van patiëntbeleving”, “communicatie en afstemming”, “regievoering”, “privacy”, en “financieel aspect in zorgproces” steeds terugkerende onderwerpen zijn, die door het gebruik van de Patient Journey methodiek inzichtelijk worden. Deze inzichten maken het mogelijk om zorgprocessen anders te organiseren. Vervolgens laten we zien hoe de Patient Journey door haar gestructureerde opzet verschillende zorgprofessionals handvaten kan bieden. We laten aan de hand van voorbeelden zien hoe zij in concrete casus met elkaar in gesprek gaan, leren van elkaar, samen evalueren en afspraken maken over mogelijke en noodzakelijke verbeteringen in het zorgproces. Op deze manier positioneert de Patient Journey de ‘patiënt’ als centrale verbinder tussen professionals in domeinoverschrijdende samenwerkingen.

Terug