Klik hier om de online versie te bekijken.

De continuïteit van huisartsenzorg staat als gevolg van demografische ontwikkelingen, complexe(re) zorgvragen, ervaren werkdruk, arbeidsmarkttekorten en beleidskeuzes in steeds meer regio’s onder druk. Individueel is het voor een huisarts nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde professionals in de toekomst. Met de pilot ‘capaciteit huisartsenzorg in beeld’ zet Robuust de eerste stappen in de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor.

 
Factsheet-diagram.jpg
Factsheets als startpunt voor dialoog
Nivel en Prismant voerden deze zomer in opdracht van Robuust, Transvorm en SSFH een onderzoek uit naar de capaciteit in de huisartsenzorg. Robuust gaat in gesprek over de uitkomsten en zet zich in om relevante data op regionaal niveau structureel beschikbaar te krijgen. lees meer 
 

 

 
Match stagiaires en stageplaatsen in Noord-Brabant moet beter!
Er liggen volop kansen om de ‘match’ tussen stagiaires en stageplaatsen voor doktersassistenten en huisartsen in Noord-Brabant te verbeteren. Dat bleek op de Brabant Brede Dag voor de huisartsenzorg op 13 november. lees meer 
Presentatie-Nivel.jpg
 

 

 
Zeeland.jpg
Gezamenlijke aanpak arbeidsproblematiek Zeeland
Nucleuszorg, ZHCO, LHV en Viazorg kregen op 5 november meer inzicht in de regionale arbeidsmarktproblematiek, dankzij het onderzoek naar de capaciteit in Zeeland. Samen schetsten ze de eerste contouren voor een gezamenlijke regionale aanpak. lees meer 
 

 

 
Up-to-date inzicht in capaciteit en arbeidsmarkt in de huisartsenzorg
Robuuster Peggy Goris blogt over de rol van capaciteitsmonitoring voor een toekomstbestendige organisatie van de huisartsenzorg. Welke informatie moet er beschikbaar zijn? En kunnen we deze informatie overzichtelijk tonen in een app als regionaal dashboard? lees meer 
Dashboard-vierkant.jpeg
 

 

 
Health-vierkant.jpg
Samenwerken aan capaciteitsuitbreiding in Tilburg Noord

Diverse huisartsenpraktijken in Tilburg Noord zitten al jaren vol en hebben zelfs een patiëntstop. Robuust is lid van de stuurgroep ‘wijkgericht werken in Tilburg Noord’, een project dat gelooft in de positieve invloed van wijkgericht werken bij dit lokale capaciteitsvraagstuk. lees meer