Klik hier om de online versie te bekijken.

7 jaar samenwerken aan een gezondere Mijnstreek: de geleerde lessen

7 jaar leren, samenwerken en programmatisch begeleiden van de samenwerking binnen de Mijnstreek; Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) en MijnZorg (Oostelijk Zuid-Limburg). De leerroute blikt hierop terug vanuit beide programma’s, vanwege de grote paralellen, maar ook juist over de verschillen tussen de regio’s.

Klik hier om de leergeschiedenis digitaal aan te vragen

 Dat we samen stappen hebben gezet, blijkt uit:

  • de behaalde ‘harde’ resultaten en de erkenning die daarvoor is vanuit de landelijke politiek;
  • het winnen van prijzen en nominaties voor projecten en de aanvragen voor werkbezoeken; 
  • rapporten, zoals die van RIVM, LMP, wetenschappelijke rapporten over projecten zoals PlusPunt en Pluspraktijken, statusrapportages;
  • de communicatie erover via de halfjaarberichten en nieuwsberichten op de websites van Anders Beter en MijnZorg.

 

“We weten over het algemeen best wel wat we anders zouden kunnen doen, maar de vraag is nog vaak ‘hoe?'”

Dat we ook veel gewonnen hebben aan de ‘zachte’ kant blijkt onder andere uit de openheid van de projectleiders, bestuurders en coördinatoren. Zij hebben hun ervaringen en inzichten over het geleerde in de samenwerking met ons gedeeld. Belangrijke input voor de totstandkoming van deze leerroute. Vraag de leerroute direct aan!

Naar een ‘next level’
De Mijnstreek is vanaf 2019 onderweg naar een ‘next level’ samenwerking. Met de leerroute ‘7 jaar samen werken aan gezondere populatie in de Mijnstreek, de geleerde lessen’ markeert Robuust samen met de deelnemende organisaties het moment waar we nu staan en beschrijven we hoe we hier gekomen zijn. Lees ook ons nieuwsbericht...