Klik hier om de online versie te bekijken.
 

Ontwikkelen door samen leren

Hoe we werk maken van een gezonder Zuid-Nederland? Dankzij slimme verbindingen, veranderkundige aanpakken en strategische interventies. Maar vooral ook door gewoon te doen. Door te ervaren, te leren van opgedane lessen en voort te borduren op deze waardevolle kennis. Samen met iedereen die bijdraagt aan een betere gezondheidzorg. We geven deze laatste maand van het jaar ook weer een Robuustinkijkje:

  • Boeiende match tussen wetenschap en ervaring
  • Idee voor de eerstelijnszorg? VEZN-subsidie
  • Een kansrijke start voor jonge kinderen in Noord- en Midden-Limburg
  • Veranderen kan anders: nieuwe website live!
  • Samen meer inzicht in risicoverevening
penp2.png
Boeiende match tussen wetenschap en praktijkervaring 

Sinds enige tijd werken we bij Robuust samen met hoogleraar Public Governance Patrick Kenis. In onze ogen een boeiende vorm van co-creatie, waarin wetenschappelijke kennis en onze praktijkervaring rondom samenwerkende organisaties samenkomen. Deze video belicht onze samenwerking en bevat een uitnodiging aan jou om hierbij aan te haken. 

 

 
Heb je een goed idee voor de eerstelijnszorg? VEZN- subsidie kan je helpen!

Heb je plannen of ideeën die de eerste lijn in Zuid-Nederland kan versterken? Wellicht kan VEZN-subsidie je helpen om jouw idee uit te voeren. De subsidie is bedoeld voor projecten die ontwikkelingen en innovaties in de eerste lijn stimuleren. Wij helpen je graag met de aanvraag hiervan, zodat jouw project echt een kans van slagen krijgt.

Interesse? Schrijf je dan in voor onze workshop ‘Succesvolle VEZN-subsidieaanvraag schrijven’. Lees meer...

VEZN.jpg

 

 
kansrijke-start.jpg
Een kansrijke start voor jonge kinderen in Noord- en Midden- Limburg
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen rondom de geboorte goed, maar nog te veel jonge kinderen hebben helaas geen goede start. De eerste 1.000 dagen blijken cruciaal voor een goede ontwikkeling, de gezondheid op volwassen leeftijd en die van volgende generaties. De cijfers in Noord- en Midden-Limburg (NML) zorgen ervoor dat gemeenten de noodzaak zien om met dit onderwerp samen aan de slag te gaan. Lees meer... 
 

 

 
Hoe kun je betere zorg organiseren? Laat je inspireren door Proeftuin Ruwaard

De aanpak in Proeftuin Ruwaard in Oss laat zien dat als je de zorg en ondersteuning aan inwoners wilt veranderen, dat dit alleen kan als je het samen doet. Inmiddels wordt de aanpak ‘Anders denken, doen en organiseren’ ook toegepast in andere initiatieven. Eerder dit jaar verscheen de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard waarin de aanpak, uitgevoerde interventies, resultaten en de lessen van de afgelopen jaren zijn beschreven. Ter inspiratie. Lees meer... 

leergeschiedenis-ruwaard-bewerkt-2.jpg
 

 

 
anders.jpg
Veranderen kan Anders... Nieuwe website live!

De inwoner, cliënt, patiënt als uitgangspunt nemen om de leefbaarheid en gezondheid van inwoners te verbeteren tegen lagere kosten. Dat kan, met de veranderaanpak Anders denken, doen en organiseren. Een aanpak waarin alle betrokken organisaties nauw samenwerken om de best passende zorg te geven. Robuust ontwikkelde een website bedoeld om te inspireren om complexe vraagstukken écht anders aan te vliegen op een manier die werkt. Lees meer...

 

 

 
Risicoverevening en de effecten daarvan 

Risicoverevening moet voorkomen dat zorgverzekeraars met relatief veel ouderen en chronisch zieken een hogere premie moeten vragen dan concurrenten met relatief weinig ouderen en chronisch zieken. Het moet zorgverzekeraars aanmoedigen om in te spelen op de wensen van ouderen en chronisch zieken.

In diverse samenwerkingsprojecten zien we negatieve effecten van de risicoverevening. Robuust organiseerde in de Mijnstreek, samen met zorgverzekeraar CZ, een themabijeenkomst met praktijkvoorbeelden en een workshop van Dr. Richard Kleef van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Lees meer... 

workshop-riscicoverevening-2.jpg
 

 

kerst-3.jpg

 

Wij wensen je fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!