Klik hier om de online versie te bekijken.

In Nederland zijn er talloze samenwerkingsverbanden die werken aan een hogere kwaliteit van zorg, een betere gezondheid en een daling van de kosten. Robuust begeleidt samenwerkingsverbanden die uitgaan van de vragen en behoeften van een populatie en daar proactief op inspelen. Mét partijen vanuit zorg en welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordiging. We hebben ervaring en experimenteren op diverse niveaus: van wijk tot gemeente tot grotere regio’s. Maar wat is nu het meest effectief? Wat doet het met de dynamiek in de samenwerking? En hoe kijkt de overheid hier eigenlijk naar?

 
afbakening.jpg
Samenwerken aan een gezonder Nederland: van wijk- tot regio-afbakening
We experimenteren in diverse regio’s met het centraal stellen van behoeften van inwoners, van wijk tot gemeente tot regionaal. Hoe bepaal je de gewenste indeling en wat is het meest effectief? lees meer 
 

 

 
Dynamiek door de juiste samenstelling
Welke samenwerkingsverbanden zijn er binnen programma’s en welke invloed heeft die gekozen samenwerking op de dynamiek van het samenwerkingsverband? lees meer 
dynamiek.jpeg
 

 

 
proces-2.jpg
Regionalisering in de zorg en de rol van de overheid
We zijn voortdurend op zoek naar de ideale grootte voor een regio. Of liever gezegd, de ideale omvang waarop een populatie wordt beïnvloed of waar we de zorg en ondersteuning duurzaam inrichten op geleide vraag van de inwoners. Kennismanager Sandra de Loos geeft in dit artikel haar visie op dit thema. lees meer