Klik hier om de online versie te bekijken.

Hoe we werk maken van een gezonder Zuid-Nederland? Dankzij veranderkundige aanpakken, strategische interventies en slimme verbindingen. Maar vooral ook door gewoon te doen. Door te ervaren, te leren van opgedane lessen en voort te borduren op deze waardevolle kennis. Samen met iedereen die bijdraagt aan een betere gezondheidzorg. 

Lees meer over onze recente ervaringen rondom GGZ, sociaal domein, paramedici, huisartsen en internationaal bezoek. En deel deze vooral! 

Een hele goede en gezonde zomer gewenst!

Nieuws
Inzicht in regionaal capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg
Individueel is het voor een huisarts nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde professional...
08 juli 2018
Lees meer
Platform GGZ West-Brabant gaat op patiëntreis
In juni 2018 kwamen de leden van het platform GGZ West-Brabant samen om via ‘de reis van de patiënt’ te komen tot gezamenlijke werkdoelen vanuit patië...
10 juli 2018
Lees meer
Paramedische samenwerking voor zorg op de juiste plek
"De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?" Deze vraag stelt de Taskforce die  onder deze titel een rapportage publiceerde in april 2018. Paramedic...
10 juli 2018
Lees meer
Bevorderen inzet ervaringsdeskundigheid
Per 1 juni 2018 is Robuust een samenwerking aangegaan met Stichting Hersteltalent. De praktijk laat zien dat door inzet van ervaringsdeskundigheid er ...
09 juli 2018
Lees meer
E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt
Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om ee...
10 juli 2018
Lees meer
Deelname aan International Conference Integrated Care 2018, onze bevindingen
Na de succesvolle acceptatie van de drie ingediende abstracts bij het International Conference Integrated Care 2018 én een verzoek tot het organiseren...
08 juli 2018
Lees meer
Agenda
30 augustus 2018
Taakherschikking in de Nederlandse Gezondheidszorg: de experimenteerfase voorbij
Lees meer
04 oktober 2018
Nationaal congres ‘Samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams
Lees meer