Klik hier om de online versie te bekijken.

Robuust gebruikt de regioverkenning om uiteenlopende vraagstukken rondom gezondheid van samenwerkende organisaties te beantwoorden. Bijvoorbeeld om regionale knelpunten en verbeterkansen te signaleren bij een nieuwe samenwerking. Om te beoordelen of een programmakoers kan worden verscherpt. Of om te bekijken of er in een bestaand netwerk nieuwe partners aan tafel nodig zijn. Met deze nieuwsbrief krijgt u inzicht in enkele vervolgstappen die samenwerkingspartners in de regio’s hebben gezet, naar aanleiding van een Robuust regioverkenning.

 
Tekening-Nuala-kopie.jpg
Regio Roermond kiest voor MALT
In het Roermondse MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld) wonen veel (toekomstige) ouderen wiens gezondheidsrisico in de toekomst verder toeneemt, zo voorspelde de Robuust regioverkenning die begin 2018 werd uitgevoerd. De populatie in de vier wijken sluit naadloos aan op de ambitie van het Zorgnetwerk Roermond om met preventie en innovatie in de nulde, eerste en tweede lijn aan de slag te gaan. lees meer 
 
 
De Westelijke Mijnstreek scherper in beeld

“De regioverkenning schept een goed beeld van de situatie in de regio en van de brandhaarden die er zijn. Daarmee kunnen we gerichter focus aanbrengen in de keuze, aanpak en samenwerking binnen nieuwe en bestaande projecten en activiteiten." Een interview met Robuuster Marieke Cloosterman. lees meer 

wm-1.png
 
 
old-450742_1920.jpg
Twee nieuwe partners geven 'ja-woord'
Programmamanager Yvette Couwenhoven blogt over de ontwikkelingen in haar programma. "Ik ben ervan overtuigd dat - wanneer partijen deze zorgvuldige voorbereiding hadden overgeslagen - we eerder op procesverbeteringen uit waren gekomen in plaats van het samen vormgeven van ‘De juiste zorg op de juist de plek’." lees meer 
 
 
Meer over onze regioverkenningen

Een regioverkenning biedt een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van inwoners, de kwaliteit van geboden ondersteuning en zorg in een regio én zij maakt de kosten voor zorg en welzijn in een regio inzichtelijk.

De Robuust regioverkenning voerden we het afgelopen jaar in verschillende regio’s uit. Dit deden we op basis van drie basismodellen: Triple Aim, het Health Determinants Model en Positieve Gezondheid. Een beknopte weergave van deze verkenningen vindt u op onze website. 

hiker-1984421_1920.jpg