Menu
Congres De Eerstelijn Transformeert naar… … populatiegerichte zorg

Congres De Eerstelijn Transformeert naar… … populatiegerichte zorg

Robuust en Proeftuin Ruwaard verzorgen workshop

De eerste lijn transformeert naar … populatiegerichte zorg. Dat is dit jaar het thema van het jaarlijkse congres van het Jan van Es Instituut (JVEI) op 4 november in Almere. Vanuit verschillende perspectieven belichten sprekers de transformatie die nodig is om populatiegerichte zorg te realiseren. Daarnaast krijgen deelnemers voorbeelden en handvatten om populatiegerichte zorg verder vorm te geven.

Robuuster Susanne Smits (programmamanager Proeftuin Ruwaard), Bart Bakker (kwartiermaker Proeftuin Ruwaard) en Jord Neuteboom (Coach Viatore) nemen de deelnemers mee in de veranderaanpak van de Proeftuin Ruwaard, waarbij gekozen is voor actie-leren aan de hand van casuïstiek. 

Workshop Proeftuin Ruwaard: “Anders denken doen en organiseren” van zorg, welzijn en sociale kracht
In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien.

Susanne: “Tijdens de workshop gaan we in op de veranderaanpak van de proeftuin, waarbij gekozen is voor actie-leren aan de hand van casuïstiek. We gaan in op de bestuurlijke condities die nodig zijn, de casuïstiek-aanpak die we toepassen om wijkbewoners en professionals te helpen samen te werken vanuit de bedoeling, en de lessen die we hieruit leren om tot een verdere doorontwikkeling te komen.” 

Naar een toekomstbestendige zorg
Robuust initieert, organiseert en leidt gezondheidsprogramma’s met als doel een betere gezondheid voor inwoners. Om voor de inwoners van Zuid-Nederland toekomstbestendige gezondheidszorg te realiseren, is een beweging nodig naar nieuwe vormen van samenwerking en een andere inrichting van ons stelsel. Wij faciliteren regionale netwerkorganisaties die op zoek gaan naar een nieuwe invulling van de brede gezondheidszorg. Dat doen we via een programmatische aanpak.

Veranderopgaven rondom populatiegezondheid zijn ons uitgangspunt. Onze programma’s zijn per definitie organisatie-overstijgend en vinden niet bínnen een enkele organisatie plaats. Meerdere partijen die zich bezighouden met gezondheid werken met elkaar samen, over domeinen heen. Wij zijn ervan overtuigd dat een programmatische werkwijze recht doet aan de dynamische context de dynamische context van de gezondheidszorg van de gezondheidszorg.

Interesse en meer informatie?

Over Proeftuin Ruwaard
Proeftuin Ruwaard werkt aan het perspectief van een vitale wijk in Oss, waar actieve bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Dit wil de proeftuin bereiken door “Anders denken, doen en organiseren”. Door met elkaar te onderzoeken hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg de bewoner beter kan dienen. De partijen streven met elkaar naar ontschotting en financiële duurzaamheid, gericht op eigen regie van bewoners.

 

Publicatiedatum: 21 oktober 2016
Categorie: Inwonerparticipatie, Populatiemanagement, Robuust
Terug