Aanjager Ciska Zuurveld over aanpak WoR in Zeeland

22 mei 2023

Van patiënt naar een gelukkige en veerkrachtige inwoner! Dat is de gedachte achter Welzijn op Recept. In Zeeland wordt op alle fronten samengewerkt en lokaal maatwerk geleverd om Welzijn op Recept te doen slagen, om van elkaar te leren en obstakels rondom o.m. borging en continuïteit aan te pakken. Aan landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept vertelt Cisca Zuurveld van de @Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo)-PeriScaldes over aanpak in Zeeland.

 

Aanjager Ciska Zuurveld  over aanpak WoR in Zeeland