Actueel overzicht samenwerkingsverbanden helpt bij IZA

23 mei 2023

Regionale samenwerking is één van de pijlers van het IZA en  noodzakelijk om de transformaties te doen slagen. Het is dus van belang om goed zicht te hebben op bestaande (domeinoverstijgende) samenwerkingsverbanden. Robuust heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee een actueel beeld kan worden gegeneerd van de samenwerkingsverbanden in de regio. Om een zo compleet mogelijk beeld van bestaande samenwerkingsverbanden te maken is recent een uitvraag uitgezet naar voor de bij Robuust reeds bekende samenwerkingsverbanden.

Heeft u geen mail ontvangen maar bent u wel betrokken bij een samenwerkingsverband in Zuid Nederland? Neem dan contact met ons op via samenwerkingsverband@rosrobuust.nl 

Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars en burgers staan samen voor de grote transformatie van zorg en welzijn. Landelijk zijn hierover afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de regio’s werken bestuurders, beleidsmakers, professionals en dataspecialisten van zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten op dit moment hard aan de stappen die het IZA stelt om te komen tot impactvolle transformaties. Als ROS Robuust zijn wij in samenwerking met de marktleider zorgverzekeraars van Zuid-Nederland (VGZ en CZ) nauw betrokken bij het samenstellen van de regiobeelden en andere stappen richting de transformaties. Een actueel overzicht van samenwerkingsverbanden in de regio is één van die stappen. 

 

Actueel overzicht samenwerkingsverbanden helpt bij IZA