Blog: Op tijd praten en beslissen over geld is een voorwaarde voor succes bij samenwerken

13 maart 2021

Dit is een uitnodiging tot gesprek met Robuust. Een gesprek over financiering van nieuwe producten en diensten door samenwerkingsverbanden en netwerken. Nieuwe manieren van samenwerken die vaak vragen om ingrijpen in de eigen organisatie en manier van werken. Financiering is een belangrijk thema binnen de samenwerkingsverbanden die Robuust begeleidt. Zeker omdat er geen pot geld klaar staat als startkapitaal en men snel kiest voor subsidie. Maar subsidie blijkt de gewenste ontwikkeling en verandering eerder te hinderen dan te helpen. 

Net als bij een commerciële startup is eerst een helder beeld nodig van de diensten of producten die het netwerk gaat leveren en wie daarin wat gaat doen. Dit is de basis om de financiering te organiseren. Hoe, wanneer, door en met wie gesprekken over geld worden gevoerd, bepaalt in hoge mate of de samenwerking succesvol is.  

Twee scenario’s 

Als kennismanagers zijn we betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio. In de praktijk zien we twee hoofdscenario’s: 

Inhoud verbindt (in eerste instantie) – geld stuurt (uiteindelijk); 
Eigen gewin eerst – Wat levert het mij op? 
In scenario 1 vinden de deelnemers zich inhoudelijk snel in de gezamenlijke maatschappelijke opgave. Vlot en met overtuiging kiezen ze inhoudelijke thema’s om deze opgave samen vorm te geven. Visie, missie, doelen worden verwoord. Iedereen staat achter de inhoud. Pas daarna verplaatst het gesprek zich naar de financiële implicaties en zien we regelmatig dat deelnemers zich terugtrekken in de eigen organisatie. Gezamenlijk financieren zien ze niet als hun opgave. 

In scenario 2 ligt de vraag ‘Wat levert het meedoen in het netwerk eigenlijk op?’ meteen op tafel. Daar gaat het van meet af aan over geld: in de vorm van meer productie, uitbreiden van financiering voor bestaande producten of compensatie voor productieverlies. Hier zien we dat de ontwikkelingskansen van het netwerk beperkt of onmogelijk zijn. 

De grote vraag 

Hoe kunnen we partijen nu met elkaar verbinden, zowel op de inhoud van de maatschappelijke opgave die er ligt, als op de implicaties ervan voor de eigen organisatie? Implicaties op financieel en organisatorisch vlak. Feit is dat de samenwerking onder druk komt te staan als er te laat of niet met de juiste personen over de financiering wordt gepraat. Subsidie blijkt niet meer dan een tijdelijke stoplap waarmee een nieuw aanbod naast het oude wordt gezet. Iedereen krijgt het dubbel zo druk en het gesprek over een duurzame financiering vindt niet of niet op tijd plaats. Zo gaat veel tijd, energie én geld verloren. 

Neutrale positie 

Dat vinden we bij Robuust eeuwig zonde. We hebben de wijsheid niet in pacht maar hebben wel een neutrale positie waardoor we onbevangen naar ieders inbreng en belangen kunnen luisteren. Met verhelderende vragen leggen we vaak de vinger op de zere plek. Dit proces begint met elkaar leren kennen en je laten kennen. We begeleiden graag de gesprekken die hiervoor nodig zijn zodat partijen zich zowel inhoudelijk als financieel met elkaar willen verbinden. 

Hoe kunnen we jouw netwerk of samenwerkingsverband vooruit helpen? 
Neem je onze uitnodiging tot een gesprek aan? Wij staan er graag voor open!  

Publicatiedatum: 16 maart 2021

Blog: Op tijd praten en beslissen over geld is een voorwaarde voor succes bij samenwerken