Centraal Toeleidingspunt: de ervaringen tot nu toe

2 juli 2024

Met de lef en bijdrage van heel veel partijen is al weer enige tijd geleden gestart met het vormgeven van een Centraal Toeleidingspunt GGZ (CTP). In het voorjaar is een pilot uitgevoerd met als doel te kijken of het toeleidingspunt inderdaad bijdraagt aan het vinden van een passend aanbod (met de kortste wachttijd) voor mensen binnen en/of buiten de GGZ.

Projectleiders van het CTP - Rianne Runhaar (Proscoop) en Martijn Mahler (namens Robuust) - én MIND nemen deze zomer de tijd de pilot te evalueren, zowel kwantitatief en kwalitatief (ervaringen cliënten, deelnemers en opgehaalde data). Na de zomerperiode worden de opgehaalde resultaten gepresenteerd en wordt meer duidelijk over het vervolg van het CTP.

Pilot

In april startte voor een periode van drie maanden in Arnhem en Nijmegen de pilot van het Centraal Toeleidingspunt GGZ. Halverwege deze pilotperiode zagen de projectleiders dat het aantal verwijzingen dat het CTP-team in de pilot aan kon, vroegtijdig werd gehaald: er kwamen meer verwijzingen binnen dan verwacht. Positief, dat zeker maar het had ook een kanttekening: om te waarborgen dat alle inwoners met een verwijzing naar het CTP ook met de CTP-medewerkers in gesprek konden en zorgvuldig konden worden ondersteund richting een vervolgtraject, werd besloten om voor het officiële einde van de pilot geen nieuwe doorverwijzingen aan te nemen.

De eerste ervaringen

In juni waren er twee drukbezochte online informatiebijeenkomsten. De projectleiders deelden deze en nog meer bevindingen en de eerste resultaten van de pilot. Onderstaand een kort overzicht.

Duidelijk is dat:

  • inwoners hoge verwachtingen hebben van de GGZ. Het CTP geeft inzicht dat hulp en ondersteuning ook iets anders kan zijn dan een GGZ-behandeling.
  • voor de toekomst is een breder inzicht nodig in wat alle partijen in de regio’s kunnen bieden (sociale kaart).
  • inwoners openstaan voor andere ondersteuning zoals een eHealth module.

De ervaringen van CTP-medewerkers leert dat:

  • er een duidelijke meerwaarde is wanneer twee CTP-medewerkers (ervaringsdeskundige en professional) in gesprek gaan met de inwoner. Samengevoegd hebben zij een bredere kennis, kunnen ze putten uit meer ervaringen en komen er meer inzichten over behandelopties en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit verschillende invalshoeken.
  • de vragenlijst Positieve Gezondheid ontzettend helpend is voor ‘het andere’ gesprek met de inwoner.
  • CTP-medewerkers helder moeten zijn in wat inwoners van het CTP kunnen verwachten en dat ook eigen inzet van de inwoners wordt verwacht.

Met dank aan!

Na afloop van de bijeenkomst sprak projectleider Martijn ook namens Rianne zijn dank uit aan alle betrokkenen: “In korte tijd is er een hele organisatie opgetuigd. Dat is geen sinecure. Mensen die elkaar niet kenden moeten met elkaar samenwerken en lopen ongetwijfeld tegen zaken aan die nog niet helemaal goed functioneren. Onze complimenten voor de samenwerking en flexibiliteit van het CTP-team en aan alle betrokken huisartsenpraktijken, ggz-partijen en medewerkers buurt- en wijkteams.”

Blijf het LinkedIn kanaal van het CTP volgen voor updates over het vervolg!

Meer weten? Neem contact op met Martijn Mahler (projectleider Nijmegen) of Rianne Runhaar (projectleider Arnhem)

Centraal Toeleidingspunt: de ervaringen tot nu toe