Constructieve bovenregionale samenwerking regiobeelden

9 juni 2023

Robuust is in verschillende regio’s nauw betrokken bij het samenstellen van de regiobeelden als grondlegger voor de regio- en transformatieplannen. Wij hebben een duidelijke verandervisie over de wijze waarop je in de regio’s komt tot duurzame samenwerking die daadwerkelijk leidt tot de noodzakelijke veranderingen. De instrumentele stappen als regiobeeld en regioplan staan niet op zich, maar zijn altijd verbonden aan de richting of veranderingen die de regio nastreeft. Echte verandering begint bij het proces waarbij je sámen informatie over een wijk, stadsdeel of regio bij én met elkaar ophaalt en duiding geeft.

Aan de slag 

Met een strakke deadline van 1 juli voor het opleveren van de regiobeelden en de inspanningen die daarvoor moe(s)ten worden geleverd, ontstond een andere dynamiek en context voor het samenstellen van regiobeelden. Dat heeft Robuust doen besluiten haar aanpak voor een gedragen transformatie tijdelijk los te laten en te onderzoeken hoe zij op een proactieve manier samenwerkingspartners kon faciliteren om op tijd de regiobeelden op te leveren. Op initiatief van Robuust is een bovenregionale werkgroep met dataspecialisten geformeerd die aan de slag is gegaan met de aanvulling op de ZN-basisbeelden.

Monsterklus geklaard 

De bovenregionale werkgroep bestaat uit dataspecialisten van zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ, adviseurs met expertise op data-gebied van 4 ROS’en (Reos, ROS Robuust, Samergo, en ZONH) die CZ en VGZ als preferente verzekeraars hebben, en een beleidsadviseur/-onderzoeker van Transvorm met expertise op gebied van arbeidsmarktgegevens. De werkgroep heeft hard gewerkt om de basisregiobeelden van Zorgverzekeraars Nederland aan te vullen met relevante informatie en cijfers uit beschikbare openbare bronnen.

Deze krachtenbundeling heeft ertoe geleid dat in korte tijd voor de 13 regio’s waar CZ en VGZ coördinerend zorgverzekeraar zijn vanaf 25 mei een uniforme aanvulling op de bestaande ZN basisbeelden beschikbaar is. Een monsterklus maar dankzij een constructieve samenwerking hebben zij het voor elkaar gekregen.  

Een mooie samenwerking en knappe prestatie! De komende weken ligt voor de regio's de focus op het duiden van de informatie uit de (aanvulling op de) basisbeelden en op het  eventueel nog verder verrijken van deze beelden. Ook hier zijn de deelnemers van de bovenregionale werkgroep bij betrokken.

Meer lezen over onze aanpak rondom de regiobeelden?

Constructieve bovenregionale samenwerking regiobeelden