Criteria subsidieoproep ‘Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie’

12 november 2020

Vanuit het preventieprogramma ‘Integraal en met kennis aan de slag’ deed ZonMw recent de subsidieoproep ’Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur’. Wij zijn reeds door een aantal onderwijsinstellingen uitgenodigd om ons aan hun aanvraag te verbinden. Volgens de voorwaarden van de subsidieregeling mogen wij ons echter slechts verbinden aan één aanvraag. Hierdoor worden wij gedwongen om te kiezen.

Om deze keuze zo helder en transparant mogelijk te maken, hebben wij een aantal criteria opgesteld, aan de hand waarvan wij de aanvragen zullen toetsen.

Dit betreft de volgende criteria:

  1. De mate waarin wordt samengewerkt met andere onderwijsinstellingen
  2. De omvang van de beoogde regio (oftewel het bereik)
  3. De mate waarin het aanbod aansluit op de vragen uit het werkveld
  4. De impact op de gezondheidszorg binnen het werkveld op termijn
  5. De mate waarin duurzame samenwerking tussen de diverse domeinen wordt bevorderd
  6. De toepassing van innovatie op inhoud en vorm

Wij nodigen onderwijsinstellingen uit om vóór 1 december 2020 een korte beschrijving van hun aanpak bij ons in te dienen, waarin ten minste bovengenoemde punten terugkomen.

Wij zien voor onszelf met name een rol weggelegd in het leggen van verbindingen tussen het onderwijs en het zorgveld. En in het duurzaam begeleiden van regionale samenwerkingen, waarin het anders organiseren van de zorg centraal staat.

Tenslotte willen wij u, wellicht ten overvloede, nog wijzen op de volgende subsidieoproep, die raakvlakken heeft met bovenstaande oproep, maar waarbij ROS en/of GGD geen medeaanvrager hoeven te zijn: ’Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur’

Bij vragen kunt u contact opnemen met Robuust programmamanager Thea van de Rijdt via t.van.de.rijdt@rosrobuust.nl.

Criteria subsidieoproep ‘Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie’