D3: de nieuwe naam voor Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB)

8 december 2020

De Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB) heeft een nieuwe naam: D3, Data Dialoog Doen. “Een naam die meer dan voorheen laat zien en horen waar we voor staan: inzicht in zorg en gezondheid door de mogelijkheden van data optimaal te benutten,” licht Philippe Sprenger, bestuurder van D3, toe.

Bij een nieuwe naam hoort ook een eigentijds logo:

d3-logo.jpg

Al sinds 2014 staat CBB (en nu D3) voor informatiemanagement voor de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Philippe: “Onze kernboodschap die we al die jaren al hanteren ‘Data Dialoog Doen’ inspireerde ons voor de nieuwe naam D3. Data Dialoog Doen biedt inzicht in de zorg en daarin ondersteunen wij de ROS’en en ook alle partijen die werken in en om de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Veel vragen rondom data in de gezondheidszorg
Hoe ziet de populatie in onze wijk eruit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe.

Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren.  

Aantoonbare effecten via data dialoog en doen
Elke ROS realiseert samen met partijen impactvolle programma’s en projecten waarin wij aantoonbaar de effecten laten zien op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.  Philippe: “Daar zijn we trots op en ook op het feit dat we organisaties in de gezondheidszorg verder kunnen brengen.” 

Onlangs is vanuit D3 een dashboard ontwikkeld met verschillende voorbeelden van impactvolle projecten en programma’s van de ROS’en. Deze voorbeelden zijn op een centrale plek te vinden via deze link. D3 ontplooit ook andere activiteiten voor de ROS’en voor meer impact in de regio.”Dit doen we onder andere door scholingen over informatiemanagement, masterclasses op relevante thema’s en de ontsluiting van data en ontwikkeling van dashboards.”

Voor meer informatie: www.datadialoogdoen.nl.