De wijk waar zorg verbonden is

10 januari 2020

Robuust heeft de opdracht aangenomen om het project ‘De wijk waar zorg verbonden is’ in Tilburg-Noord de komende jaren te monitoren. Het doel is om zichtbaar te maken dat de zorg voor de meest kwetsbare groepen in de wijk verbetert, door structurele samenwerking tussen huisartsen en hulpverleners uit andere domeinen. Samen met INSZO analyseren we registraties van huisartsen in hun huisartseninformatiesysteem (HIS) en gebruiken hiermee het HIS als vindplaats van mensen in de wijk met een meervoudige hulpvraag. Marinka Bakker en Marianne Meulepas van INSZO gingen in gesprek met Robuusters Sandra Adamini en Yvonne Jansen over deze bijzondere samenwerking.

Meer over deze samenwerking leest u in de nieuwsbrief van INSZO.

De wijk waar zorg verbonden is