Een kansrijke start voor jonge kinderen in Noord- en Midden- Limburg

6 december 2020

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen rondom de geboorte goed, maar nog te veel jonge kinderen hebben helaas geen goede start. De eerste 1.000 dagen blijken cruciaal voor een goede ontwikkeling, de gezondheid op volwassen leeftijd en die van volgende generaties. De cijfers in Noord- en Midden-Limburg (NML) zorgen ervoor dat gemeenten de noodzaak zien om met dit onderwerp samen aan de slag te gaan. De samenwerking ‘Kansrijke Start NML’ werd op 24 september geboren en werkt toe naar een gezamenlijk actieplan en ketenafspraken met betrokken organisaties.

Jurjen Scharten van Robuust is door de regio aangetrokken als kwartiermaker. Hij gaat samen met gemeenten, de provincie Limburg, Pharos en organisaties uit het publieke, sociaal en medisch domein de schouders onder dit actieprogramma zetten. “We krijgen allemaal één kans op een goede start, samen gaan we ervoor zorgen dat jonge kinderen deze kans kunnen pakken,“ aldus Jurjen. “Het is van groot belang alles te doen wat hiervoor nodig is zodat we tijdig risicofactoren kunnen signaleren en op basis daarvan de juiste hulp of zorg inzetten.” Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma dat in meerdere regio’s in Nederland actief is om meer jonge kinderen een kansrijke start te geven.

Doe je mee?
Bestuurders, beleidsmakers en beroepskrachten vonden elkaar op 24 september tijdens de Kick-off in hun enthousiasme en urgentie om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In workshops werden dromen gedeeld over wat zij kunnen betekenen in de eerste 1.000 dagen van een kind. Deze bijeenkomst was de eerste in een rij. In 2021 zoeken de organisaties elkaar actief op. Een regiegroep denkt en doet mee als vooruitgeschoven post en de eerste werkgroep ‘Betrekken netwerk’ is al aan de slag. Beide groepen zoeken nog meedenkers die graag een bijdrage willen leveren aan Kansrijke Start NML. Hoor jij tot het netwerk in deze regio en wil je een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Jurjen Scharten via j.scharten@rosrobuust.nl.

Meer informatie
Wil je meer weten? Bekijk dan hier het geboortekaartje van Kansrijke start NML.

 

 

Een kansrijke start voor jonge kinderen in Noord- en Midden- Limburg