Hoe kun je betere zorg organiseren? Laat je inspireren door Proeftuin Ruwaard, Oss

7 december 2020

De aanpak in Proeftuin Ruwaard in Oss laat zien dat als je de zorg en ondersteuning aan inwoners wilt veranderen, dat dit alleen kan als je het samen doet. Inmiddels wordt de aanpak ‘Anders denken, doen en organiseren’ ook toegepast in andere initiatieven zoals die in Proeftuin Deurne, VanEiges in Helmond en Zoom-in in Bergen op Zoom. Eerder dit jaar verscheen de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard waarin de aanpak, de uitgevoerde interventies en de resultaten en lessen van de afgelopen jaren zijn beschreven. Ter inspiratie…

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van diverse organisaties in zorg, welzijn en wonen. Gemeente en aanbieders werken samen om de leefbaarheid en gezondheid in de wijk Ruwaard in Oss te versterken tegen lagere kosten. Hun droom: Ruwaard een vitale wijk laten zijn waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. 

Zij werken op een compleet andere manier samen: inwoners en beroepskrachten bedenken zelf oplossingen en instanties ondersteunen hen daarbij. De vraag van de inwoner leidt zo tot een nieuw aanbod, omdat beroepskrachten de ruimte krijgen om te doen wat nodig is.  
Een belangrijk doel is dat inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk. Soms worden dingen geregeld die volgens de procedure of de gangbare regels misschien niet kunnen, of waar mensen niet persé recht op hebben, maar het werkt in veel gevallen wel. 

Inspiratie voor veranderaanpak
Robuust werkt in deze Proeftuin nauw samen met andere organisaties, dat resulteerde in een succesvol concept: de veranderaanpak ‘Anders denken doen en organiseren’. In Oss leidde dit tot een gebiedsgerichte, integrale samenwerking, waarin bekostiging van wonen, welzijn en zorg én de actieve betrokkenheid van de inwoners plaatsvindt. Een concept dat door zijn eenvoud, eenvoudig lijkt toe te passen, maar écht een ommekeer vraagt in de praktijk. En dus niet altijd gemakkelijk is om ook te doen.

Ben je op zoek naar inspiratie voor jouw verandervraagstuk? Laat je dan inspireren door de Leergeschiedenis 2019 Ruwaard.

 

 

Hoe kun je betere zorg organiseren? Laat je inspireren door Proeftuin Ruwaard, Oss