Impuls samenwerking eerstelijn en welzijn

22 juni 2022

Op 22 juni 2022 hebben het ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is het op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept.

Ondertekening_vlnr-Maurits-Hesselmans-J-Jan-Joost-Meijs-J-Arie-Jongejan.jpg
vlnr. Maurits Hesselman (Reos), Jan Joost Meijs (Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept) en Arie Jongejan (Proscoop)

In Brabant en Zeeland heeft Ros-Robuust onlangs een inventarisatie gehouden onder zorggroepen om te kijken welke behoeften er in beide regio's zijn rondom samenwerking met het sociaal domein. Die behoeften lopen uiteen, maar Welzijn op Recept wordt zeker als een van de mogelijkheden gezien om meer passende zorg te bieden aan patiënten met psychosociale klachten. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid. Die hebben niet altijd een medische oorzaak, maar vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van partner, verlies van werk of eenzaamheid.

Welzijn op recept

Via de werkwijze Welzijn op Recept kunnen eerstelijnszorgverleners hun patiënten, met instemming  uiteraard, door verwijzen naar een welzijnscoach. Samen bekijken zij of deelname aan een activiteit een oplossing kan bieden en welke begeleiding dan nog nodig is.

Niet altijd zijn eerstelijnszorgverleners voldoende op de hoogte van het welzijnsaanbod voor psychosociale problemen. Door samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners en de welzijnsorganisatie worden zorg, welzijn en een sociale basis meer geïntegreerd.

Het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept werkte al samen met enkele ROS’en. Door de ondertekening met het landelijke ROS-netwerk komt Welzijn op Recept op grotere schaal onder de aandacht van huisartsen, POH’s, fysiotherapeuten, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners. Lees het volledige beriht  naar aanleiding van de ondertekening

De ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn te begeleiden bij het implementeren van Welzijn op Recept.

Meer informatie

Ook bij Robuust kun je terecht voor begeleiding bij en meer informatie over Welzijn op Recept of andere mogelijkheden om verbinding te leggen met het sociaal domein. Neem daarvoor contact op met onze collega Pepijn van den Beemt.  

Impuls samenwerking eerstelijn en welzijn