Inspiratie voor samen anders werken

25 juni 2020

Idealiter vormen de behoeften van de cliënt het uitgangspunt voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Vanaf het begin is Robuust betrokken bij de begeleiding van dergelijke domein overstijgende samenwerkingsverbanden. Maar samenwerken is niet eenvoudig. Vanuit de gewenste verandering neemt Robuust deel aan de zoektocht van ieder samenwerkingsverband. Via het inspiratiedocument 'Samen anders werken' deelt zij graag de inzichten, die zij hierbij de afgelopen jaren heeft opgedaan.

Wij zijn benieuwd naar reacties die dit document oproept. En altijd op zoek om ons denken en doen aan te scherpen. Dus heb je na het lezen een vraag, opmerking of aanvulling? Of wil je graag verkennen wat dit betekent voor duurzame samenwerking in jouw werkomgeving? Wij horen graag van je.

Inspiratie voor samen anders werken