Inwonersparticipatie bij regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen

8 juni 2023

Zorgverzekeraars, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen in de regio zijn hard aan het werk om tot gezamenlijke en gedragen regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen te komen. Een belangrijke beweging om ondersteuning en zorg toekomstbestendiger te organiseren én een beweging waarbij de stem van inwoners en cliënten/patiënten onmisbaar is om zorg passend bij hun behoeftes te organiseren. Maar er zijn ook uitdagende deadlines vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor het indienen van de regiobeelden en –plannen en regio's zijn zoekende hoe zij de rol van inwoners binnen hun samenwerking een plek kunnen geven, verstevigen en borgen.

Kijken naar wat wél kan

In verschillende regio's in Zuid-Nederland is Robuust aangewezen om het proces om te komen tot een regiobeeld te begeleiden. Samen met partijen kijken we hoe we een start kunnen maken met het gelijkwaardig betrekken van inwoners bij de beweging die de regio voor ogen heeft en de plannen die ze maken voor toekomstbestendige zorg. Waar het om gaat is dat inwonersparticipatie uiteindelijk verweven is in alles wat je als samenwerking doet. Het gaat niet om het afvinken of de deadlines uit het IZA, maar om de grotere verandering die je samen met inwoners wilt maken. Het blijft een zoektocht hoe hier op de juiste manier vorm aan te geven. In de regio's die we begeleiden onderzoeken we samen wat wél kan.

We denken graag met je mee

Wil je een keer met Robuust in gesprek over hoe inwonersparticipatie een plek te geven, te verstevigen en te borgen in jullie samenwerking? We denken graag met je mee! We hebben geen pasklare oplossing, maar delen graag voorbeelden van andere regio’s met je en leggen wanneer nodig verbindingen met anderen uit ons netwerk. Neem hier contact met ons op!

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Als Robuust volgen we ook actief de ontwikkelingen rondom het IZA en hoe inwoners en patiënten hierbij betrokken worden. Enkele interessante ontwikkelingen en artikelen die we graag met je delen:

  • ZonMw heeft een nieuwe subsidie: ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de regio’. Tot 29 juni kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag doen voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in het samenwerkingsverband. Zo ook bij het opstellen en uitvoeren van de regiobeelden en regioplannen. Meer informatie vind je hier.
  • In Zeeland werken CZ en Zorgbelang door middel van het Burgerberaad Zorg Zeeland op een vernieuwende manier aan het betrekken van burgers bij de toekomst van de zorg in de provincie. Op zaterdag 3 juni bepaalden de deelnemers van het Burgerberaad welke voorstellen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland worden opgenomen. Meer informatie vind je hier.
  • Lees hier de blog ‘Regioplannen: niet zonder de burger’ van Jan Smelik, algemeen coördinator NLZVE (Nederland Zorgt voor Elkaar), die hij schreef voor Zorgvisie. Jan: “Bij een goede burgervertegenwoordiging zitten burgers in al hun rollen aan tafel: patiënt bij de huisarts of de specialist, cliënt van de langdurige zorg en jeugdzorg, oudere en vertegenwoordiger van burgercollectieven.”
  • Patricia Heijdenrijk, directeur-bestuurder van Pharos deelde het artikel ‘Praat met me’ met daarin vier adviezen voor de regionale tafels die met de regiobeelden en regioplannen aan de slag gaan. Lees hier het artikel.
  • Zorgbelang, MIND, IederIn en PGO-support hebben een advies bij VWS ingediend voor het vormgeven van regionale knooppunten (een ‘ondersteuningsstructuur voor patiënten en burgers). In het advies wordt voorgesteld dat er 15-18 knooppunten komen, die vanaf 2024 operationeel moeten zijn. Het advies wordt door VWS gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid om inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg te bevorderen, aldus rijksoverheid.nl. Het ministerie verwacht rond deze zomer met een definitief plan te komen. Meer informatie vind je hier.
Inwonersparticipatie bij regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen