Landelijk Congres Kanker & Leven

10 maart 2023

Ziekenhuiszorg verbinden met oncologische netwerken in de regio

Na de shock van de diagnose, de ziekenhuisbehandeling komt voor de patiënt de zorg en ondersteuning in de eerste lijn in beeld. Hoe staat het met verbinding van de ziekenhuiszorg na behandeling van kanker en de oncologische netwerken in de eerste lijn en de informele zorg? Dat is het centrale thema van het landelijk congres Kanker & Leven op 12 mei dat een regionale insteek heeft in het middagprogramma. Inschrijven kan nog.

Het congres moet een aanzet geven tot een doorontwikkeling van oncologische netwerken in de eerste lijn. Dat begint met elkaar ontmoeten en inhoudelijke ontwikkelingen met elkaar delen. Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Net zoals onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. 

Van landelijk naar regionaal

Omdat de verbindingen met regionale netwerken zich rond een ziekenhuis afspelen is gekozen voor een hybride vorm: in de ochtend is er een landelijke livestream en in de middag kun je fysiek deelnemen aan een regionaal programma dat aansluit bij de lokale regionale situatie. In Zuid-Nederland vindt deze plaats in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Robuust verzorgt deze middag die in samenwerking met vertegenwoordigers van Oncologisch Netwerk Zuid-Nederland (OncoZon) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voorbereid.

Leren van ervaringen

Om scherp in beeld te krijgen waar de behoefte ligt van een patiënt beginnen we met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Wat kwam zij tegen en welke tips heeft zij? Daarna spreken deelnemers van oncologische netwerken die in een verschillende fase verkeren. Er zijn netwerken in oprichting, startende netwerken en netwerken die veel ervaring hebben. Waar lopen zij tegenaan? Hoe kunnen we van hen leren? En vooral hoe kunnen we de samenwerking met de ziekenhuizen verbeteren?

Zichtbaar

In onze regio zijn veel initiatieven en projecten waar we trots op mogen zijn. Door deze successen zichtbaar te maken zijn ze misschien voor anderen een bron van inspiratie. Deelnemers kunnen hun successen daarom kwijt op de Wall of Fame. En omdat samenwerken heel veel aspecten kent, ook mindere, is er ook ruimte voor verbeterpunten. Daarvoor is plek op een zogenaamde Klaagmuur. Zo halen we gespreksonderwerpen op voor de Meet & Greet sessie waar collega’s uit de regio elkaar ontmoeten.

Acties

Na deze inspirerende middag hopen we dat de deelnemers overgaan tot acties die de onderlinge samenwerking verbeteren en zorgen voor goede samenwerking tussen ziekenhuisbehandeling en zorg en ondersteuning die daarop volgt.

 

 

Landelijk Congres Kanker & Leven