Leren over, voor en van Welzijn op Recept 

13 december 2023

Hadden we in de zomer een webinar over Welzijn op Recept, op 14 november vond de eerste WoR- leerbijeenkomst plaats. En zeker niet de laatste. Zo’n 15 deelnemers sloten digitaal aan om kennis met elkaar te maken, om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te horen welke uitdagingen er liggen bij het implementeren van Welzijn op Recept. Een inventarisatie leerde dat er veel diversiteit maar ook herkenning is.

Verdieping

Er is een breed scala aan onderwerpen aan de orde geweest, maar het is duidelijk dat er meer behoefte is aan verdieping. Onderwerpen die in dat verband werden genoemd, zijn:   

  • Met wie, waar en hoe starten?  
  • Hoe kun je partijen betrekken en zorg je voor eigenaarschap/ambassadeurs?  
  • Hoe krijg je gemeente/sociaal domein mee?   
  • Borging, monitoring en impact meten   
  • Hoe bepaal je wanneer een patiëntvraag passend is voor WoR en kun je komen tot verbreding van doelgroepen?   
  • Wat is een passend registratie systeem?  
  • Financiering 

In volgende bijeenkomsten willen we tijd vrijmaken om een aantal van deze onderwerpen uitgebreider met elkaar uit te wisselen. 

Welzijn-op-Recept kompas  

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van het Welzijn-op-Recept kompas op basis van de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan in de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein.  
In dit kompas vind je de elementen die je in elke fase kunnen helpen om WoR goed vorm te geven. Of je nu overzicht of focus wilt, een handreiking wilt voor het opstellen van een jaarplan of voor afzonderlijke projectdoelen: je kunt gemakkelijk vinden wat je nodig hebt en die elementen eruit pikken die je nodig hebt. In 2024 werken we samen met de praktijk aan de afronding van het kompas en stellen we die ook beschikbaar voor iedereen.  

Ook in 2024 investeren wij graag weer in de begeleiding bij de verschillende WoR-trajecten in ons werkgebied.  

Leren over, voor en van Welzijn op Recept