Regionale capaciteitsmonitor geeft inzicht in nog meer regio's

26 september 2019

Nivel en Prismant voerden in opdracht van Robuust, Transvorm en SSFH een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Het onderzoek is vertaald naar factsheets per regio. Nu zijn ook de bevindingen in de regio’s Noord-  en Midden- Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland beschikbaar.

De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

Resultaten
De meest opvallende resultaten voor deze regio’s zijn:

  • Minimaal 1 op de 4 praktijken kon de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt. Het voorzieningenniveau staat daarmee (enigszins) onder druk.
  • De huidige ervaren werkdruk onder, met name huisartsen en doktersassistenten, is hoog.
  • Er worden grote tekorten verwacht in de ondersteunende beroepen, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners.
  • Het tekort aan huisartsen verschilt erg per regio.
  • Door de huisartsenpraktijken worden zelf oplossingen bedacht om het arbeidsmarktprobleem in de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Er zijn wel grote verschillen tussen oplossingen en de mate waarin deze worden gerealiseerd.
  • Optimaliseren van de personeels-functie mix, taakherschikking en in kaart brengen van de kwaliteiten van het huidige personeel zijn oplossingen die veel worden ingezet.

Hoe nu verder?
Het onderzoek dat heeft geleid tot de factsheets, is gebaseerd op een enquête onder huisartsen, uitgevoerd door het NIVEL. De respons op de enquête was rond de 25%.

In oktober 2019 wordt door het NIVEL wederom een enquête uitgezet waarin ook verdiepende  vragen zijn opgenomen over oorzaak en oplossing(en) voor het capaciteitsprobleem. Wanneer alle aangeschreven praktijken meedoen aan deze enquête kunnen betere analyses maken en dus ook beter werken aan maatwerk oplossingen in de regio.

Het probleem van de arbeidscapaciteit in de huisartsenzorg vraagt een brede benadering. Immers, met samenhangende initiatieven zouden we de knelpunten kunnen verminderen of oplossen.

De factsheets zijn daarbij een hulpmiddel, maar bieden geen oplossing. Daarom heeft Robuust de samenwerking gezocht met de REGIOPLUS organisaties, de regionale werkgeversorganisaties in de zorg. Samen gaan we in gesprek met huisartsenorganisaties, zorggroepen, onderwijspartijen en verzekeraars over de regionale capaciteit en de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg.  

Er is een scala aan oplossingsrichtingen denkbaar: maatregelen op HRM gebied (strategisch personeelsbeleid), op het gebied van opleiden en stageverlening en op het gebied van organisatie (samenwerken tussen organisaties).

Benieuwd naar de gegevens van uw regio? De factsheets zijn te vinden op www.rosrobuust.nl/factsheets.

Regionale capaciteitsmonitor geeft inzicht in nog meer regio's