ROS Robuust en Transvorm werken samen bij uitwerking IZA

8 mei 2023

ROS Robuust en Transvorm hebben afspraken gemaakt over samenwerking bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door de banden aan te halen hopen we de bestuurlijke IZA-overleggen van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere stakeholders in Brabant zo goed mogelijk te ondersteunen.

In opdracht van VGZ en CZ voert Robuust in o.a. Noord-Brabant procesbegeleiding over de totstandkoming van de regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen. Transvorm zorgt daarbij voor up-to-date arbeidsmarktcijfers over de sector zorg en welzijn in Brabant en duiding van de cijfers.  

In het Integraal Zorgakkoord staan afspraken om de zorg in Nederland toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden. Iedere zorgverzekeringsregio werkt de afspraken uit in regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen. Met de samenwerking kunnen Robuust en Transvorm de betrokken partijen optimaal faciliteren bij de invulling van de hervormingsagenda.

Onze inzet is om de gezamenlijke ondersteuning voor IZA landelijk navolging te laten krijgen. De landelijke structuur van zowel de ROS’en  als de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn leent zich daar goed voor. Wat je in kader van regiobeelden voor één regio ontwikkelt, zou je net zo goed landelijk kunnen ontwikkelen om het zo voor alle regio's beschikbaar te krijgen.

Transvorm is het regionaal samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant waarbij bijna 300 organisaties zijn aangesloten. Transvorm is aangesloten bij RegioPlus, de koepelorganisatie van de 12 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. 

Robuust is een van de 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) in Nederland en heeft als werkgebied Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en deel van Gelderland. Robuust ondersteunt en begeleidt eerstelijnsorganisaties bij samenwerkings- en verandervraagstukken.

 

ROS Robuust en Transvorm werken samen bij uitwerking IZA