Samenwerken in Corona tijd

9 juni 2020

Tijdens de eerste acute situatie van de Covid-19 crisis, was het voor velen in ons netwerk ‘alle hens aan dek’ om de Corona uitbraak te bestrijden. Maatschappelijk gezien werd een beroep gedaan op ieder van ons; ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’. In deze acute periode lijkt samenwerken eenvoudig te gaan. Organisaties werken samen om zorg beschikbaar te maken en houden. Voorbeelden hiervan zijn de Coronacentra in Roermond en Urmond. Daarnaast ontplooien burgers initiatieven om elkaar beter te vinden en te helpen, zoals het platform Come Together van de Gemeente Roermond.

Volgende fase

Nu we zo’n drie maanden verder zijn, lijken we voorzichtig aan te komen in een nieuwe fase. Een fase waarin wordt geopperd om de crisis als kans te benutten door het goede hieruit te behouden en te veranderen wat we niet meer willen.

Een fase, waarin we zien dat organisaties worstelen met financiële verplichtingen. Mede daardoor zien bestuurders zich genoodzaakt om terugtrekkende bewegingen te maken, waarbij het belang van de autonome organisatie boven het collectieve belang wordt geplaatst. Dergelijke besluiten worden genomen met beperkte beschikbaarheid van kennis en inzichten. Waarbij we ons realiseren; een besluit is in ieder geval beter dan geen besluit.

Nieuwe werkelijkheid

Wat vaststaat is dat het ‘oude’ nooit meer hetzelfde zal zijn. Nu is het moment om een nieuwe balans te vinden tussen loslaten als vasthouden. Kunnen we, voorbij onzekerheid en angst voor verlies, ruimte maken om gezamenlijk te bouwen aan een nieuw perspectief, een nieuwe toekomst? Wie pakken de handschoen op om hierin duurzaam gezamenlijk op te trekken?

Voor ons als Robuusters is dit dan ook het moment om ‘aan dek’ te komen. Wij hebben inmiddels vele jaren ervaring in het opstarten en begeleiden van samenwerkingsverbanden en hun gezamenlijke regionale veranderopgave gericht op gezondheid. Deze ervaring is van toegevoegde waarde voor de uitdagingen, waar we vandaag de dag voor staan.

Door de Corona-crisis is er een collectief urgentiebesef ontstaan dat organisaties en burgers het samen moeten doen. Wat is de ‘nieuwe werkelijkheid’ en welke vraagstukken brengt deze met zich mee? Hoe kunnen organisaties hierop samen en met perspectief op de toekomst antwoord geven? Hoe laten we los wat niet meer werkt? En hoe houden we vast wat behulpzaam is bij het verder invullen van een duurzame samenwerking?

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of uitdagingen met oog op deze ‘nieuwe werkelijkheid’ en wilt u hierover vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via info@rosrobuust.nl of direct met een van de Robuusters.

Samenwerken in Corona tijd