Terugblik 2019: samen maken we het verschil in de regio

3 juni 2020

Met ons Robuust Jaarbericht 2019 ‘Samen maken we het verschil in de regio’  geven we een inkijk in wat we in 2019 samen met organisaties en beroepskrachten binnen zorg, welzijn, overheid en wonen in Zuid-Nederland hebben geleerd en gerealiseerd.

Samenwerken betekent elkaar leren kennen, samen bouwen aan vertrouwen en samen aan de slag gaan. Geen gemakkelijke opgave blijkt in de praktijk.

Regionale samenwerking vraagt om meer dan een plan alleen
Iedere samenwerking heeft zijn eigen dynamiek en elke regio is anders. Binnen bijvoorbeeld de GGZ-platforms en in de verschillende programma’s zijn afgelopen jaar mooie stappen gezet naar vergaande samenwerking en regionalisering. Ook hebben we in toenemende mate meegedacht over vraagstukken in de huisartsenzorg.

Het verandertraject ‘Anders denken, doen en organiseren’, waar we als Robuust van begin af aan bij betrokken zijn, werpt zijn vruchten af. Wat in 2016 begon als een experiment in één wijk, groeide uit tot een gedachtegoed dat op steeds meer plaatsen wordt gezien als kans om maatschappelijke vraagstukken compleet anders op te pakken.

Vorig jaar hebben we eveneens flinke stappen gezet rondom data- en informatie gedreven werken en in het uitwerken van Patiënt Journeys.

Robuust wordt steeds meer gevraagd
Stakeholders zijn tevreden over de wijze waarop we samenwerkingsverbanden in de regio opstarten en begeleiden. Wel zien we een tendens naar kort-cyclische trajecten, wat past in deze tijd en ook hier geven wij een antwoord op met onze dienstverlening.

Steeds meer organisaties binnen welzijn, overheid en wonen weten ons te vinden als het gaat om samenwerkingsvraagstukken rondom gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Een mooie ontwikkeling. Immers, samen maken we het verschil in de regio. We zijn er trots op dat we hieraan een belangrijke bijdrage leveren!

Meer informatie of contact...
We maken je graag deelgenoot van onze ervaringen via ons Robuust Jaarbericht 2019 ‘Samen maken we het verschil in de regio’. Wil je meer informatie,  neem dan gerust contact met ons op via info@rosrobuust.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.

Terugblik 2019: samen maken we het verschil in de regio