Versterken van de huisartsenzorg in Zuid-Nederland

26 september 2019

In alle vijf hoofdlijnakkoorden 2019-2022 zit de boodschap dat er bestuurlijk commitment op landelijk niveau is voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment tegen de juiste prijs. Op landelijk niveau is men er echter ook van overtuigd dat dit proces in de regio moet plaatsvinden. Een definitie van de ‘ideale’ regio wordt niet gegeven, wel wordt benoemd dat er een feitelijk beeld moet zijn van de sociale en gezondheidssituatie en opgave in de regio, gemeente of wijk.

Veranderende zorg vraagt organiserend vermogen
In het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019 - 2022 is in de overwegingen duidelijk verwoord dat de partijen het versterken van de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn zien als belangrijke voorwaarde. Deze versterking kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het (organiserend) vermogen van de eerste lijn om de veranderende zorg op te vangen.

Nieuwe kernwaarde 'gezamenlijk'
Tijdens de Woudschotenconferentie op 21 januari 2019 heeft de huisarts als beroepsgroep haar vernieuwde kernwaarden en -taken gepresenteerd. Persoonsgericht, generalistisch en continu is de huisartszorg nog steeds, als nieuwe kernwaarde is ‘gezamenlijk’ toegevoegd. De huisartsen geven aan dat deze fundamenteel is voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, op zoek naar een gezamenlijke aanpak, zowel met de patiënt als met andere zorgverleners. De samenwerking die ze hier benoemen, is een van de pijlers onder de versterking van de eerstelijnszorg/huisartsenzorg.

Diversiteit huisartsenzorg in Zuid-Nederland
De organisatie en infrastructuur van huisartsenzorg in Zuid-Nederland is zeer divers. In het gehele gebied is de ANW-zorg voor huisartsen georganiseerd, er zijn chronische zorggroepen, multidisciplinaire zorggroepen, HAGRO’s, regiotafels, coöperaties, LHV-kringen kortom: een veelheid aan verschillende organisatievormen van huisartsen is aanwezig. De basis van dit alles wordt gevormd door het beroep huisarts. De huisarts kan praktijkhoudend zijn, in dienst of waarnemend; ook hier zijn verschillende organisatievormen beschikbaar. Deze verscheidenheid is historisch ontstaan, gebaseerd op dat wat op dat moment de juiste organisatievorm leek te zijn voor de vragen die gesteld werden aan de huisarts.

Sinds enkele jaren treedt er een verandering op in de vragen richting huisartsen voor te leveren zorg. Dit heeft zijn oorsprong in het feit dat zorg complexer wordt door enerzijds de toename van de levensverwachting en anderzijds door de toegenomen medische mogelijkheden. Ook de verandering in financiële stromen zorgt voor verandering in de te leveren zorg. Zorg wordt in samenhang geleverd, de samenwerking met andere zorgverleners en partijen neemt toe. Deze andere zorgverleners hebben behoefte aan een duidelijk aanspreekbaar gezicht van de huisartsen. Daarnaast geven huisartsen zelf aan dat zij een brede ondersteuning op organisatieniveau van hun praktijk wenselijk vinden.

Robuust begeleidt vanuit samenwerkingsperspectief 
Robuust is betrokken bij een aantal van deze trajecten. De basis van de vraag door de huisartsenpartijen is steeds dezelfde: op welke manier kunnen wij ons organiseren, zodanig dat we een sterke ondersteuning kunnen leveren aan onze achterban, de huisartsen in de regio? Hun wensen voor deze organisatie (al dan niet gevormd door een nieuwe organisatie of door het herijken van de huidige organisatie) vertonen ook een rode draad:

  • Van, voor en door de huisartsen.
  • Ontzorgen van de dagelijkse praktijk op organisatorisch niveau (denk praktijkmanagement, nascholing, ICT-vraagstukken).
  • Aanspreekpunt voor andere zorgverleners en welzijnspartijen.

Robuust bekijkt deze vragen vanuit een samenwerkingsperspectief. We geven daarbij handvatten om de samenwerking vorm te geven, we laten deelnemers nadenken over hun eigen toekomstperspectief als huisarts of bestuurder en zetten ze dan aan tot het nadenken over de consequenties die dat heeft voor een regionale samenwerking tussen huisartsen. Boeiende processen die gaan over win-win situaties, over geven en nemen en over samen sterker worden!

 

Versterken van de huisartsenzorg in Zuid-Nederland