Menu

Twee nieuwe partners geven 'ja-woord'

Uitbreiding netwerk na regioverkenning Midden-Limburg-West

"In mijn vorige blog vertelde ik over de opstart van het programma in de regio Midden-Limburg-West door zeven partners die betrokken zijn bij zorg en welzijn. Ik deelde mijn enthousiasme over de aanpak; een regioverkenning waarin data uit publieke bestanden en die van de partners bij elkaar zijn gebracht.

De bestuurders van de betrokken partijen hebben inmiddels op basis van de verzamelde data gekeken naar trends in de regio op het gebied van ervaren kwaliteit van zorg, gezondheid en zorgkosten. Deze Triple Aim pijlers gaven alle drie informatie over de vraag op welke gebieden en voor welke doelgroep de grootste gezondheidswinst te behalen valt. Dankzij de regioverkenning zijn inwoners automatisch het vertrekpunt bij de keuze om te komen tot een gezamenlijke opdracht. Op basis van de regioverkenning hebben de partners inmiddels hun eigen opdracht vastgelegd in een ambitie."

Door: Yvette Couwenhoven - 6 november 2018

Gezamenlijke ambitie

Toekomstige én huidige ouderen verdienen als eerste aandacht, bleek uit de data. De thema’s zelf- en samenredzaamheid, burgerparticipatie, kwalitatief hoogwaardige zorg en integrale oplossingen vanuit wonen, welzijn en zorg voegden we vervolgens samen in een ambitie voor het programma, die samen te vatten is in:

'Toekomstige ouderen zo lang mogelijk veilig thuis, zelf als het kan en ondersteund waar nodig.’

Open deuren

De geformuleerde ambitie lijkt misschien een open deur, gezien recente publicaties van (landelijke) rapporten en actieprogramma's over langer thuis wonen en kwetsbare ouderen. Toch ben ik blij dat partijen tijd en energie steken in de regioverkenning en de daarop volgende populatieanalyse. Het heeft geleid tot een open gesprek over de focus van het programma. Ook ben ik er van overtuigd dat - wanneer partijen deze zorgvuldige voorbereiding hadden overgeslagen - we eerder op procesverbeteringen uit waren gekomen in plaats van het samen vormgeven van ‘De juiste zorg op de juist de plek’.

Twee nieuwe partners

Na het formuleren van de ambitie kwamen de zeven initiatiefnemers van het zorgnetwerk al snel tot de conclusie: voor het realiseren van deze ambitie hebben we ook partners nodig uit de sectoren woningbouw en welzijn. Ze nodigden Wonen Limburg en Punt Welzijn uit om aan te sluiten bij het netwerk. Beide partijen gaven hun ‘ja-woord’ en tekenden op 14 juni samen met de oorspronkelijke zeven partners de programma-opdracht en besloten dat het netwerk verder gaat onder een nieuwe naam: Gezond Samen Leven.

Aan de slag!

Nu de keuze is gemaakt om te starten met de groep (toekomstige) ouderen, is het tijd om het programma concreet inhoud te gaan geven. De stuurgroep geeft daarvoor opdracht aan het programmateam; een team van mensen uit de verschillende organisaties. Geweldig om te ervaren dat het voor partijen vanzelfsprekend is dat iedere organisatie een lid voor het programmateam levert. Zo bouw je aan commitment en krijg je een inhoudelijk sterk programma! Het programmateam gaat de komende tijd inzoomen op de groep ouderen en toekomstige ouderen. Zij verzamelen op verschillende manieren informatie over de knelpunten die de doelgroep ervaart en de problemen die voor deze groep in de toekomst te verwachten zijn. Opnieuw speelt data-analyse hierin een belangrijke rol, maar zeker ook gesprekken met de ouderen en professionals. Op basis van deze informatie gaan we bepalen wat we kunnen doen om een betere gezondheidsbeleving te realiseren tegen beheersbare kosten. Zo willen we samen het hoge niveau van gezondheidszorg in de regio Midden-Limburg-West ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar houden.