Menu

Slimmer met Zorg

Meer gezondheid voor minder kosten en betere kwaliteit van zorg door populatiegebonden zorgafspraken in regio Eindhoven. Dat is het doel van de partners die gezamenlijk vormgeven aan de proeftuin Slimmer met Zorg.

Betrokken partijen zijn CZ, VGZ, DOH, poZoB, SGE, St. Anna ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Catharinaziekenhuis en Zorgbelang Brabant. Zij komen samen tot zinnige en zuinige zorg, op maat en dichtbij de burger, waarbij de burger zoveel mogelijk zelf regie heeft en verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid. De proeftuin vraagt een hechte manier van samenwerken tussen burgers, patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Een alternatief bekostigings- en beloningsmodel op basis van uitkomsten voor een populatie en shared savings maken deel uit van de activiteiten.

 

Terug naar programma's

Rol Robuust

Robuust leverde tot en met begin 2017 het programmamanagement voor de proeftuin Slimmer met Zorg. Meer informatie over de proeftuin vindt u op de programmawebsite.

Bezoek de website