Menu

Verleiden waar nodig, verbinden waar kan...

In de regio Midden-Brabant wemelt het van de initiatieven om de leefbaarheid van inwoners te verbeteren. Wij gaan de uitdaging aan om de verbindingen te leggen tussen bestaande initiatieven en projecten in de regio. Volgens ons is dat de eerste stap om te komen tot een gezamenlijke agenda waarin de gezondheid en het welzijn van de inwoners centraal staan.

Invulling en implementatie agenda

We streven er naar om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de invulling en implementatie van deze agenda en krijgen al veel enthousiaste reacties en positieve feedback vanuit het werkveld.

Persoonlijk en online dialoog

Naast de persoonlijke dialoog zetten we in het najaar ook in op een interactief platform waar we met elkaar kunnen brainstormen en discussiëren over maatschappelijke vraagstukken. Het aanvliegen van deze gesprekken willen wij graag doen vanuit de inhoud en niet vanuit eigen (organisatie)belangen. Wij nodigen u van harte uit om te participeren.