Menu

Samen bereiken we meer dan alleen

In deze regio zijn er tal van initiatieven om de wereld van zorg en welzijn te verbeteren: interessante en doeltreffende netwerken, samenwerkingsverbanden en initiatieven. Opgepakt door mensen met veel passie en ambities. Wij proberen al die initiatieven samen te brengen, zodat we met elkaar nog beter gebruik kunnen maken van de kennis en ervaringen die we als professionals in de regio delen.

Belangen samenbrengen

Zonder waardeoordeel inventariseren wij de activiteiten en belangen die aanwezig zijn in een samenwerking. We proberen de kansen en knelpunten in kaart te brengen en vervolgens de doelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we dieper ingaan op de gezamenlijke vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Een mooie uitdaging: samen weten en bereiken we meer dan alleen!