Menu

Passie en inzet leiden tot regiovisie

De West-Brabantse gemeenten werken intensief samen om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. De passie en inzet om dit te realiseren zijn aanwezig en werken aanstekelijk. De wens naar meer samenhang rondom de maatschappelijke vraagstukken groeit zowel bij ambtenaren als bij professionals in zorg, welzijn en wonen. Een groep professionals heeft nu de visie ‘Verbonden in Zorg’ geformuleerd en omarmd; een ambitieus plan dat een gecompliceerde uiting kent.

De gezamenlijke doelstellingen zijn:

  • Het drukken van de stijgende zorgkosten.
  • Het organiseren van de zorg dichtbij mensen.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn.

Robuust wil, als onafhankelijk adviesbureau met jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk, de samenwerking voor meer samenhang én de dialoog in deze regio op gang brengen.

Gezamenlijke zorgagenda

Met alle partijen staan wij voor een mooie uitdaging om in deze regio verbindingen te leggen tussen de vele bestaande (individuele) initiatieven en projecten. Samen willen we tot één gezamenlijke zorgagenda komen, waarin de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West-Brabant centraal staan.

Wij gaan graag deze uitdaging met u aan!