Capaciteit huisartsenzorg in beeld

Factsheet als startpunt voor dialoog over
toekomstbestendige huisartsenzorg

Nivel en Prismant voerden in 2018/2019 in opdracht van Robuust, Transvorm en SSFH een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Het onderzoek werd vertaald naar factsheets per regio. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

Factsheet Midden-Brabant

Factsheet Noordoost-Brabant

Factsheet Noord- en Midden-Limburg

Factsheet provincie Noord-Brabant 

Factsheet West-Brabant

Factsheet Zeeland

Factsheet Zuid-Limburg

Factsheet Zuidoost-Brabant

Factsheet Zuid-West Gelderland

Wilt u meer weten over de gebruikte methoden? Klik hier voor de methodologisch verantwoording.

Zorgverzekeraars CZ en VGZ maakten namens alle zorgverzekeraars het onderzoek mede mogelijk.