Menu
Up-to-date inzicht in capaciteit en arbeidsmarkt in de huisartsenzorg

Up-to-date inzicht in capaciteit en arbeidsmarkt in de huisartsenzorg

Door: Peggy Goris – programmamanager

Naast de huisartsenpraktijk staat een sterke regionale organisatie. Deze faciliteert huisartspraktijken, verbindt de eerstelijnspartijen met het sociaal domein, innoveert de huisartsenzorg én bouwt aan de toekomst. Ze agendeert regionale vraagstukken en regisseert strategische processen. Zoals capaciteitsplanning en de arbeidsmarkt. En daar is inzicht voor nodig. Inzicht in vraag en aanbod van dat moment én prognoses voor de toekomst. Droomt u nog even verder met mij mee over een toekomstbestendige organisatie van de huisartsenzorg?
 
In een app op de smartphone geven huisartsenpraktijken eenvoudig aan wat hun actuele capaciteitsinzet en -behoefte is. In het dashboard van de app kunnen ze zelf analyses maken en direct zien waar tekorten en overschotten ontstaan. In dit dashboard is ook inzicht in het aantal beschikbare studenten en stageplaatsen. Zowel de huisartspraktijken als de regionale organisatie vinden stuurknoppen om de instroom, doorstroom en uitstroom te beïnvloeden. Zo worden ze getriggerd om regionaal actie te ondernemen. Van een kleine ingreep binnen de grenzen van de huisartsenpraktijk tot het radicaal anders organiseren van diverse huisartsenpraktijken in samenwerking met die sterke regionale organisatie. Betrokken partijen werken graag met het dashboard. Daarom zijn de door de huisartsenpraktijken ingevulde gegevens altijd up-to-date en is de respons 100%.

Tijd om wakker te worden. Met de pilot capaciteit huisartsenzorg in beeld hebben we een voorschot genomen op de indicatoren van zo’n regionaal dashboard. Onze volgende stap is dit regionale dashboard daadwerkelijk ontwikkelen. Samen met huisartsenorganisaties. Want het dashboard uit mijn droom is alleen van waarde als de huisartsenzorg de toegevoegde waarde er ook van inziet. Robuuster Rienk Overdiep gaat hiermee aan de slag. Ik hoop dat hij de app uit mijn droom in 2019 kan vormgeven!

CZ en VGZ ondersteunen de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor door toekenning van VEZN (Versterking Eerstelijnszorg Nederland) subsidie voor de pilot ‘inzicht in capaciteit’.

Publicatiedatum: 26 november 2018
Categorie: Data en monitoring, Organisatie en infrastructuur
Terug