8 aandachtspunten voor Subsidie ZonMw voucher monodisciplinair

3 juli 2024

Paramedici, wijkverpleegkundigen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio kunnen een voucher aanvragen bij ZonMw zodat zij deel kunnen nemen aan de regionale overlegtafels en de eerstelijnsvertegenwoordiging. Zoals aan paramedische platforms. De ROS’en in Nederland ondersteunen bij deze aanvraag. Robuust helpt je graag op weg met het aanvragen van dit ‘voucher monodisciplinair’ wanneer je dit nodig hebt. We brengen 8 aandachtspunten voor paramedici naar voren omdat deze volgens ons extra aandacht vragen. We zetten deze voor je op een rijtje:

 1. Vraag de subsidie aan met informatie van ZonMw
 2. Verdiep je in jouw regio
 3. Vraag de subsidie aan in samenwerking met het regionale paramedisch platform
 4. De aanvrager heeft altijd een juridische entiteit
 5. Uitgangspunt is multidisciplinaire samenwerking in de regio
 6. Neem het paramedisch platform mee in je begroting
 7. Een juridische entiteit per discipline is niet nodig
 8. De voorwaarde 'meesturen letter of commitment’ is veranderd


> Lees hier het hele document

> Bekijk de infographic ‘8 aandachtspunten’

Wat biedt Robuust?

 • Meelezen met en adviseren over de voucheraanvraag.
 • Coördineren van de tekst en begroting voor het multidisciplinaire deel van de aanvraag. Het is belangrijk dat dit deel afgestemd wordt met de andere voucheraanvragen in de regio en met lopende projecten of aanvragen voor de uitvoeringssubsidie Versterking Organisatie Eerstelijn. Het eerste wordt sterk aangemoedigd door ZonMw, het laatste is een eis van ZonMw.
 • Inzicht geven in de regio-indeling en welke indeling voor jouw aanvraag relevant is.
 • Neemt (in overleg en indien relevant) een deel van de uitvoerende taken van je project op zich.

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met

Het programmabureau van ZonMw
070 349 5466
eerstelijnszorg@zonmw.nl
ZonMw Veelgestelde vragen
Programma ZonMw versterking eerstelijnszorg

Robuust
Roos Trooster, programmamanager
06 83342721
R.trooster@rosrobuust.nl

8 aandachtspunten voor Subsidie ZonMw voucher monodisciplinair