Roos Trooster

Roos Trooster

programmamanager

- positief – creatief – mensgericht - 

De urgente uitdagingen waar de zorg voor staat vragen om creatieve oplossingen. Ik ben dan ook gedreven om samen met betrokken inwoners, bestuurders en professionals tot domeinoverstijgende oplossingen te komen en ze in praktijk te brengen. Om daarmee innovatiekracht binnen bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Ruim 25 jaar heb ik ervaring als strategisch adviseur, manager, ontwikkelaar en implementatie-regisseur in de zorg. Ik heb landelijke verbeterprogramma’s geleid waar veel partijen, grote belangen en omvangrijke budgetten bij gemoeid waren. Zoals de landelijke programma’s over patiëntveiligheid en kwaliteit in zorginstellingen. Daarbij heb ik verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken in de zorg mogen coördineren en ondersteunen. De verbinding tussen stakeholders en hun belangen is daarin cruciaal. In die verbinding stel ik me graag tactisch en doortastend op.

De afgelopen jaren heb ik me bekwaamd in het toepassen van ‘design thinking’ bij het zoeken naar vernieuwende en mensgerichte oplossingen. Bij alle professionele acties laat ik me leiden door de vraag of de uiteindelijke doelgroep er merkbaar beter van wordt. Een belangrijke drijfveer in alles wat ik doe.