Betere zorg na kanker door professionelere samenwerking

7 juni 2022

Voor een patiënt met kanker moet de samenwerking in de regio zo georganiseerd zijn dat die de juiste zorg krijgt op het moment dat hij of zij dat nodig heeft. Robuust werkte samen met landelijke collega’s van het ROS-netwerk en andere partijen aan een verbetering van de zorg na kanker dicht bij huis. De ervaring en kennis die de landelijke ROS’en hebben op gebied van samenwerken delen zij voortaan vanuit de nieuwe coalitie ‘Oncologische zorgnetwerken’ als onderdeel van het ROS-netwerk. Riky de Veth van Robuust is voorzitter van deze coalitie.

Samenwerking in de zorg voor mensen met en na kanker, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, is essentieel. Een van de concrete acties die daaraan bijdraagt, is de vorming van lokale en regionale zorgnetwerken. Om de vorming van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken een stap verder te brengen, moet een professionaliseringsslag plaatsvinden. De nieuwe coalitie van het ROS-netwerk zet zich daarvoor in.

Landelijke dekking

In deze ‘Coalitie oncologische zorgnetwerken’ delen collega’s van het ROS-netwerk en de projectleider van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de ervaringen en de kennis om de beginnende en al bestaande oncologische netwerken te begeleiden en te ondersteunen. Ook stimuleren zij de groei van oncologische netwerkvorming in de regio zodat een landelijke dekking ontstaat. Ze brengen de verschillende netwerken met elkaar in verbinding en met andere betrokken partijen zoals het IKNL zodat zij niet alleen weten wat er landelijk speelt, maar ook in de regio.

Website en toolbox

Binnenkort is op de nieuwe website: www.oncologienetwerken.nl alle informatie te vinden over bestaande en startende oncologiezorgnetwerken in Nederland. Ook is te zien welke oncologienetwerken voldoen aan de kwaliteitscriteria. Er is verder een ‘toolbox’ ingericht. Hierin staan handleidingen, voorbeelddocumenten, best practices, scholingen en trainingen die kunnen helpen bij de start en doorontwikkeling van een netwerk. Voor oncologiezorgnetwerken die nog geen website hebben of een nieuwe website willen, is er een format beschikbaar waarmee zij een eigen website in kunnen richten beheren.

Webinar oncologische netwerken

Op 20 juni is er een gratis webinar over de meerwaarde van oncologiezorgnetwerken, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Het is bedoeld voor alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers zoals bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Maar ook voor onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Meer informatie en aanmelding vind je hier.

 

Meer lezen?

Nieuwsbericht IKNL: Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio.

Website Taskforce Cancer Survivorship Care

Betere zorg na kanker door professionelere samenwerking