Blog: Effectieve deelname aan bestuurlijke netwerken

5 oktober 2022

“Ik zie je vanmiddag bij het volgende overleg.”

Door Patrick Ernst

Steeds meer organisaties in zorg en welzijn weten elkaar op regionaal niveau te vinden en maken afspraken over hoe zij samen gaan werken aan toekomstbestendige zorg. Enorm waardevolle samenwerkingen, maar ook veel overleg en een hoop bestuurlijke drukte. Daarom organiseerden we een Robuuste Tafel over dit thema. Op 4 oktober ging een selecte groep bestuurders uit Zuidoost-Brabant onder leiding van Robuust en geïnspireerd door de inzichten van prof. dr. Patrick Kenis het gesprek met elkaar aan. Zuidoost-Brabant is een actieve regio met een duidelijke visie, veel ideeën en waar voorlopers elkaar weten te vinden. En dus ook veel bestuurlijke drukte.

Als je het Integraal Zorgakkoord leest dan zie je dat er steeds meer gestuurd gaat worden op regionale samenwerking om zo de grote uitdagingen van nu aan te pakken. Hierdoor wordt het voor partijen lastiger om het overzicht te bewaren. Het is vaak niet duidelijk aan welke tafel de richting wordt bepaald en waar besluiten worden genomen. En hoe het netwerk jouw organisatiedoelstellingen gaat helpen. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij het thema arbeidsmarkt. Bij meerdere bestuurlijke tafels staat dit thema op de agenda en op verschillende plekken worden oplossingen bedacht. Oplossingen die elkaar soms ook bijten en daarom vaak niet van de grond komen. Hoe ga je daarmee om? Patrick Kenis benadrukte tijdens de Robuuste Tafel-sessie dat het helpt om je bewust te zijn van het onderscheid tussen de netwerken. Dat beïnvloedt je verwachtingen en voorkomt dat je teleurgesteld raakt omdat je bijvoorbeeld niet tot nieuwe producten komt in een netwerk. Daarmee behoud je je energie en inzet.

Daarnaast vraagt de deelname aan netwerken ook een andere manier van besturen. Het belang van de doelstellingen van een netwerk en het bewustzijn van de samenhang met de strategie van de eigen organisatie geeft richting aan je deelname als bestuurder en de rol die je vervult. Dat is vaak een andere rol dan in de eigen organisatie, ook voor de Raad van Toezicht en betrokken medewerkers.

Als Robuust helpen we netwerken om binnen de complexe context heldere doelstellingen te formuleren, richting te geven en keuzes te maken zodat we effectief met elkaar blijven samenwerken. Hoe je de energie in een netwerk behoudt hangt samen met bewuste keuzes maken voor deelname aan een netwerk. Een netwerk kiezen dat past bij jouw doelstellingen als organisatie en dat tevens bijdraagt aan oplossingen in een groter kader, is niet eenvoudig maar wel essentieel. In de tijden van (arbeids)krapte helpt het maken van deze keuzes bij het effectief vormgeven van het leiderschap dat nodig is voor de grotere uitdagingen.

Blog: Effectieve deelname aan bestuurlijke netwerken