Patrick Ernst

Patrick Ernst

directeur / bestuurder

- energiek - ondernemend - sociaal betrokken -

“Onze omgeving verandert. Om hierop in te spelen, moeten we als gehele sector voortdurend slimme oplossingen bedenken. Robuust denkt hierin mee. Als organisatie hebben we de laatste jaren best wat veranderingen doorgemaakt. En ook het veld is voortdurend aan het veranderen. Voor mij lagen en liggen er dus steeds volop uitdagingen."

"Ik ben betrokken, energiek, breed georiënteerd en ondernemend. Mijn inspiratie haal ik uit mensen, muziek en boeken. Het werkveld van Robuust vind ik ontzettend interessant. Het met elkaar verbeteren van de gezondheidszorg en leefbaarheid van onze eigen omgeving is belangrijk. Goed voor jezelf zorgen, zie ik als ieders eigen verantwoordelijkheid. Aanpassen hoort daarbij. Ook als je niets mankeert. Zo is ouder worden geen ziekte, maar een levensfase. Net zoals je aanpassingen moet doen in je leven en leefomgeving als je kinderen krijgt, moet je dit doen als je ouder wordt.”