IZA zorgt voor verbinding tussen regio's

13 december 2023

Robuust is een ROS, een regionale ondersteuningsstructuur. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is voor alle ROS’en een belangrijk kader. Het geeft aan waar we samen naar toe werken en welke stappen daarvoor nodig zijn zoals de regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen.

“Door de komst van het IZA zie je dat er gelijksoortige processen in de regio's ontstaan. In de regio's in ons werkgebied en in de regio's van de andere ROS’en”, geeft Patrick Ernst, directeur-bestuurder van Robuust aan. “Hiermee ontstaat de behoefte om meer met elkaar af te stemmen, gezamenlijkheid en eenheid te creëren, verbindingen te leggen en van elkaar te leren. Dat vraagt iets van ons als Robuust en van het ROS-netwerk.”

Wat is een ROS?
Iedere ROS zet zich in om organisaties in zorg en welzijn (beter) met elkaar samen te laten werken en iedere ROS geeft daar op zijn eigen manier invulling aan, passend bij de regio.
Wat is het ROS-netwerk?
In het ROS-netwerk delen we kennis en ervaringen met elkaar én met regionale en landelijke partijen. Zo komt de inbreng vanuit de regio ook op landelijke discussietafels. Tegelijkertijd vormt het ROS-netwerk het aanspreekpunt voor landelijke vraagstukken die om een regionale uitwerking vragen.

Gelijkgerichtheid en verbinding

2024 staat dan ook voor zowel Robuust als het ROS-netwerk in het teken van gelijkgerichtheid tussen regio’s en het aan elkaar verbinden van regio's. Patrick: “In alle regio's zien we dezelfde soort uitdagingen en thema's terugkomen in de regiobeelden en –plannen. Voor ons de opdracht om te onderzoeken wat voor deze uitdagingen wel en niet werkt in de praktijk en hoe we deze inzichten en de regio's slim aan elkaar kunnen verbinden.”

IZA zorgt voor verbinding tussen regio's