Eerste Robuuste Tafel enthousiast ontvangen

6 oktober 2022

“Ik ga nóg scherper zijn op het doel van een netwerk”, was een van de reacties na afloop van de eerste Robuuste Tafel op 4 oktober over Bestuurlijke drukte.
Een selecte groep bestuurders uit Zuidoost-Brabant ging onder leiding van Robuust en geïnspireerd door de inzichten van prof. dr. Patrick Kenis het gesprek met elkaar aan. Zuidoost-Brabant is een actieve regio met een duidelijke visie, veel ideeën en waar voorlopers elkaar weten te vinden. En dus ook veel bestuurlijke drukte.

Het onderwerp spitste zich toe op hoe je voor jezelf beoordeelt of deelname aan een netwerk relevant is voor je organisatie. Het theoretisch kader met helderheid over het onderscheid tussen netwerken bleek een dankbaar onderwerp van gesprek.

Tips van Patrick Kenis werden uitgediept zoals het in beeld houden van de strategie van je organisatie en je afvragen of de doelstelling van een netwerk wel altijd duidelijk is. En natuurlijk of je bewust bent van het soort netwerk waarin je je bevindt. Dit gaf praktische handvatten om te beoordelen of je deel wilt (blijven) nemen.

Enkele reacties: 

  • “In veel netwerken komen dezelfde onderwerpen voorbij, zoals arbeidsmarktkrapte, maar overal ontbreekt de energie om het daadwerkelijk gezamenlijk op te pakken.”
  • “Wat levert een regionale aanpak nou op? Ik ga liever naar netwerken waarin we écht iets kunnen bereiken.”
  • “Eigen medewerkers nemen ook deel aan netwerken, geef ze mandaat en vertrouwen zodat ze echt aan de slag kunnen.”

Patrick Ernst, directeur van Robuust schreef daarna een mooi blog over 'effectieve deelname aan bestuurlijke netwerken'. Naar het blog>>

Eerste Robuuste Tafel enthousiast ontvangen
Bestuurlijke drukte