Samen werken aan gezond Nederland: kom maar op!

1 juli 2020

door Lianne van der Wijst, kennismanager

‘Hoe kunnen we Nederland gezonder maken?’ Een vraag die velen van ons op dit moment meer dan ooit bezighoudt. 

Nu we er door het coronavirus nog meer van overtuigd lijken te zijn dat we Nederland gezonder moeten maken, verschijnt er een boeiende notitie van gemeenten en Rijksoverheid: de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020 -2024.  Het is bemoedigend daarin te lezen dat de visie leunt op drie uitgangspunten. Ik vat de kern van dit beleid even samen met: ‘verder kijken dan je neus lang is, werken vanuit de persoonlijke omstandigheden van mensen en samen aan de slag’.  
In mijn werk bij Robuust ontmoet ik steeds meer professionals, bestuurders, beleidsmakers en financiers die inzien dat dit echt de weg is naar een gezonder Nederland. Een geweldig streven als je het mij vraagt. 

Werk aan de winkel 
Er is dus werk aan de winkel, want er zijn heel veel invloeden die inwerken op onze gezondheid. Om er een paar te noemen: onze gezondheidszorg is een complex geheel waar veel wetten, systemen, aanbieders en geldstromen de richting bepalen. Daarnaast worden we dagelijks blootgesteld aan een overvloed van ongezonde prikkels in onze omgeving, zoals bijvoorbeeld de fastfoodketens en al het bewerkte voedsel dat (goedkoop) aangeboden wordt. Ook onze portemonnee en leefomgeving zijn van invloed op onze gezondheid.  

Vallen en opstaan 
In mijn werk kom ik dagelijks tegen dat we nog best een weg te gaan hebben. Het blijkt namelijk niet zo gemakkelijk om samen met de eerder genoemde uitgangspunten te werken. Het is een weg van vallen en opstaan. Van proberen en leren. Enkele voorbeelden uit de praktijk:  

  • Samenwerken betekent voor organisaties en beroepskrachten het opgeven van een stuk autonomie. Dat is niet gemakkelijk. 
  • Op weg naar andere zorg met meer nadruk op preventie en voorzorg betekent voor sommige partijen in een samenwerking dat ze wat te verliezen hebben. 
  • Denken en handelen vanuit wat de inwoner, patiënt of cliënt nodig heeft vraagt van beroepskrachten om anders te denken en vooral los te laten. En dat is best lastig. 
  • De huidige systemen rondom financiering, toegang tot zorg en wetgeving zitten samenwerken soms in de weg.  
  • In een samenwerking zijn zowel winst als verlies niet altijd gelijk verdeeld. Dit heeft gevolgen voor de wens om er samen voor te gaan.  

Steun in de rug 
Wat mij en de organisaties waarmee ik samenwerk aan vernieuwing in de zorg energie geeft, is de overtuiging dat we op de goede weg zijn. Dat het werken aan een gezond(er) Nederland alleen kan als je verder kijkt, als je de systemen die je in de weg zitten maar ook je eigen overtuigingen en belangen los kunt laten, de mens centraal stelt en je de samenwerking met zowel organisaties als inwoners of patiënten en cliënten opzoekt. Dat dit nu een gedeelde (beleids)visie is in Nederland, geeft een fantastische steun in de rug.  Om mee te mogen werken aan een gezond(er) Nederland geeft mij iedere dag een goed gevoel.  

Dus kom maar op! Bij Robuust staan we klaar om met veel enthousiasme nog meer organisaties, netwerken en beroepskrachten samen te brengen naar een gezonder Nederland. 

Samen werken aan gezond Nederland: kom maar op!