Marijn  van Oord

Marijn van Oord

programmamanager

Betrokken – doelgericht – teamspeler 

De regiobeelden liegen er niet om, de gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die, vroeg of laat, ook ons zelf raken. Als instelling, organisatie of praktijk, maar ook als mens.   

Het raakte mij als huisarts op verschillende manieren: bij de zoektocht naar vervanging bij uitval in mijn team; als mijn patiënt thuis geen zorg kon krijgen omdat de wijkverpleging geen ruimte meer had; als ik mantelzorgers over hun grenzen zag gaan, omdat het niet anders kon; als ik de impact zag die een wachttijd kon hebben op een patiënt. Maar ook als mens: ook ik heb mensen in mijn omgeving, die steeds kwestbaarder worden, terwijl de zorg hapert. 

Wat nodig is, is anders denken, doen en organiseren. En daarbij is sector en domein overstijgend samenwerken essentieel.  

Als huisarts en bestuurder heb ik gemerkt dat echt samenwerken in het begin vaak complex is door beperkt onderling vertrouwen, belangentegenstellingen of een afwachtende houding. De eerste stap vraagt lef, want de scepsis is er vaak niet voor niets. Maar hoe gaaf is het als er dan beweging ontstaat, partijen elkaar leren begrijpen,  vertrouwen groeit en win-win mogelijkheden in beeld komen. 

Ik ben bij Robuust gaan werken omdat ik geloof dat het kan. Echt samen werken aan gezondheid en werkplezier. Het boeit mij om de belangen en motieven van de diverse partijen te doorgronden. Het geeft mij energie als het lukt om partijen echt bij elkaar te brengen en bij te dragen aan een groeiproces van ‘woorden’ naar ‘daden’, van ‘vooruit struikelen’ naar ‘actieleren’, van ‘afhoudend aftasten’ naar ‘open communicatie’, van scepsis naar vertrouwen in - en werken aan echte win-win oplossingen.  

In mijn aanpak ben ik betrokken, nieuwsgierig, eerlijk, open en neutraal. Ik ben tevreden als het netwerk gaat functioneren, ten bate van de burger en de medewerker in de zorg, en mij op een gegeven moment niet meer nodig heeft. Dat is dan ook het doel van mijn inzet, daar ga ik voor de volle 100% voor.  

Neem contact met mij op

06 24 65 18 80
m.van.oord@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Paramedie