Nienke Wellen

Nienke Wellen

senior projectleider / communicatie-expert

- doelgericht – procesdenker – doener -

Opdrachten die bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van nu, daar haal ik voldoening uit. Voordat ik als Communicatiemanager bij Robuust aan de slag ging, begeleidde ik als communicatieadviseur veel trajecten op het gebied van duurzaamheid. Complexe opgaven met een grote maatschappelijke impact waarbij veel stakeholders betrokken zijn en je mensen in beweging wilt brengen. Net zoals in zorg en welzijn.

De trajecten die we als Robuust begeleiden gaan over samenwerken en veranderen. Communicatie is hierin onmisbaar. Het is de drijvende kracht om mensen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Communicatie gaat voor mij over het opzetten van een andere bril. De bril van een bestuurder, professional of inwoner. Wat heeft hij of zij nodig? Wat prikkelt en motiveert hem of haar?

In mijn werk probeer ik steeds terug te gaan naar de bedoeling. Vragen te stellen als: ‘Waarom zitten we bij elkaar?’ en ‘Hoe draagt wat we nu doen bij aan het grote doel?’ Plannen en ideeën zet ik graag om naar concrete acties zodat resultaten zichtbaar worden en enthousiasmeren.

Neem contact met mij op

06 83 24 10 21
n.wellen@rosrobuust.nl