Pepijn van den  Beemt

Pepijn van den Beemt

programmamanager

persoonlijk - verbinder - ontdekken - gepassioneerd sporter  

Net zoals ik een gepassioneerd sporter ben, zo ben ik ook een gepassioneerd programmamanager. De weg naar het resultaat is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke einddoel dat je wilt halen.
Ik geloof sterk in het verbinden van mensen, door samen te werken krijg je meer voor elkaar. Je leert met en van elkaar en ontdekt samen nieuwe wegen en mogelijkheden. Naast  verbinding hecht ik echt waarde aan de menselijke kant van de gezondheidszorg. Vaak krijg ik in mijn werk met de systeemkant daarvan. Ik ga altijd op zoek naar wat ontwikkelingen en veranderingen in de zorg voor mensen betekent en zet graag de leefwereld voorop.

In mijn werk en daarbuiten zie ik dat de vraag van inwoners verandert, terwijl veel professionals vanwege houvast en het bekende vaak nog vasthouden aan oude werkwijzen. Toch is het essentieel dat we een omslag maken naar minder verkokering in de zorg en meer samenwerking. Veel professionals willen dit ook graag, maar vragen zich vaak af hoe dan? Alleen door met elkaar te gaan samenwerken kan het gezondheidszorgsysteem adequaat inspelen op de vraag van de samenleving. En zorgen we met elkaar dat iedereen de zorg of ondersteuning krijgt die nodig is.

Vanuit het programma Welzijn op Recept, zie ik bijvoorbeeld dat het sociaal en medisch domein samen veel te bieden hebben aan patiënten/cliënten. Maar het is een complexe uitdaging - voor beide domeinen en Robuust als onafhankelijk procesbegeleider - om de juiste wegen te vinden om écht met elkaar samen te werken en de veranderingen die daarmee samenhangen aan te gaan. En vergeet in dat geval ook zeker niet de rol die inwoners kunnen én moeten hebben.

Of je succesvol bent om écht iets voor burgers te kunnen betekenen valt of staat bij hoe serieus je hun inbreng  meeneemt en bereid bent een gezamenlijk perspectief te creëren. Zo’n perspectief werkt goed en motiverend, zorgt voor draagvlak en betrokkenheid. Bij bestuurders, directies, managers, medewerkers en inwoners. Ruimte geven aan participatie kost natuurlijk tijd en die moet je mogen nemen, wil je er écht iets mee kunnen doen.

Als programmamanager ervaar ik in mijn werk de uitdaging van het sturen zonder macht. Gelukkig betekent dit niet dat we geen invloed kunnen uitoefenen. Integendeel: ik heb geleerd dat we onze creativiteit moeten inzetten om mensen te verbinden en zo tot mooie resultaten te komen. Voor mij draait het om het opbouwen van vertrouwen, het begrijpen van gevoeligheden en het kennen van de belangen van alle betrokken partijen. Door dit goed in beeld te hebben, kan ik in mijn rol als programmamanager van Robuust mede richting geven aan de resultaten die tot stand komen.

Neem contact met mij op

06 45 55 69 86
p.van.den.beemt@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Participatie
  • Welzijn op Recept
  • Wijkgericht werken

”Op zoek gaan naar oplossingen die nodig zijn in de wijk, kan nooit zonder een dialoog met de inwoners.”