Menu
Rienk  Overdiep

Rienk Overdiep

Programmamanager

- vertrouwen - verbinden - pionieren - 

Werkwijzen die voorheen voor organisaties effectief waren, blijken niet meer te werken. Een van de thema’s is het werken in - al dan niet tijdelijke - netwerken. Er zijn dus nieuwe verbindingen nodig die leiden tot nieuwe samenwerking. Verbindingen die niet altijd de meest vanzelfsprekende zijn, maar wél leiden tot mooie antwoorden op de vragen van nu. Aan ons, als Robuust, om de samenwerking optimaal in te richten, zodat de energie van alle partijen ruim baan krijgt.

In onze programmatische aanpak staat voor mij kennis centraal. Kennis over de partijen en de onderlinge verhoudingen, over de populatie en de achtergronden … Broodnodige informatie om gericht te sturen op de grote ambitie binnen het programma. Ik heb daarbij extra oog voor de jonge toekomstige beroepsbeoefenaars. Er is veel te winnen in het verbinden van studenten met het werkveld. Dat zijn afzonderlijke werelden die elkaar veel te bieden hebben, maar niet ingespeeld zijn op elkaar.   

Ik bekijk die werelden wel eens vanuit mijn muzikale hobby. Als muzikant is het de kunst om uit te blinken in je eigen rol, maar óók om als geheel met je bandleden goed te klinken. Hoe mooi zou het klinken als we daar in zouden slagen met alle partijen in de gezondheidszorg?

Neem contact met mij op
06 22 23 25 47
Ik ben werkzaam in de regio
Zeeland